Çeyizlik El işleri kategori bağlantısını, yer imlerinize ekleyerek, site içi hiyerarşisinde zaman harcamadan güncel konulara ulaşabilir, ilgili kategoriyi sosyal medya hesabınızda imleyebilirsiniz.

Ebubekir Şatıri ile Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerif

Ebu Bekir Şatıri'nin sesinden Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerif dinlediniz mi? Kur'an 1 gün değil, her gün içindir. Ramazan ayının şu mübarek günlerinde Kur'an-ı Kerim okumak, bilmiyorsakta dinlemek gibisi yoktur. Ücretsiz online kuran dinlemek için konumuzun devamına bakabilirsiniz.

mekke oglen namazi vakti
abu bakr shatry ebubekir satiri kurani kerim hatmi serif

Kur'an-ı Kerim hatim araştırmalarımın sonunda Abu Bakr Shatry (Ebubekir Şatıri) isminde bir zat'a rastladım. Hatim denilince akla 10 yaşında hafız olan Abdulbasit Abdussamed gelir. Ve öyle sanıyorum ki onun sesinden Kur'an hatmi dinlememiş olan da yoktur. Oysa nedenini bende bilmiyorum ama bu zatın okumasını daha çok benimsedim. Ve blog ziyaretçilerimizin de istifade etmesi için, burada bu konuyu açmayı uygun gördüm. Allah (cc) kendisine çok güzel bir ses ihsan etmiş. Kur'an okuyuşunu duyduktan sonra başka imamlardan ve karilerden dinleyemez oldum. Peygamber efendimizin Kur'an'ı Kerim'i seslerinizle süsleyiniz emri geldi aklıma. Allah selamet ve uzun ömürler versin. Aşağıda sure sırasına göre listeledik. Dilerseniz dinle bağlantısına farenizin sağ tuşu ile "farklı kaydet" tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Allah cümlemizin dualarını kabul ve makbul eylesin. Selam ve dua ile...

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kişinin cemaatle kıldığı namaz, evinde ve işyerinde kıldığı namazından yirmibeş kat daha sevablıdır. Çünkü güzelce abdest alır, mescide gider. Bu gidişte gayesi sadece ve sadece namazdır. Her adım atışında bir derece yükseltilir, günahından da bini dökülür. Namazını kılınca, namazgâhında kıldığı müddetçe melekler ona mağfiret duasında bulunur ve: "Allah’ım ona mağfiret et, Allah’ım ona rahmet et, Allah’ım onun tevbesini kabul et" derler. Bu kimseye, orada eza vermedikçe, hadeste bulunmadıkça böyle devam eder." Ebu Hureyre radıyallahu anh'a: "Hadeste bulunması ne demek?" diye sorulmuştu: "Sesli veya sessiz yel bırakmadıkça!" diye açıkladı. "Sizden biri, namazı beklediği müddetçe namazdadır." ~ Buhari, Ezan 30, Salat 87, Büyü 49; Müslim, Mesacid 246, (649); Muvatta, Taharet 33, (1, 33); Ebu Davud, Salat 49, (559); Tirmizi, Salat 423, (603).
mekke hac zamani arabistan mekke umre zamani mekke tavaf zamani

Aşağıdaki bağlantılardan istediğiniz sureyi dinleyebilirsiniz. Yeni sayfa açılacaktır. Bağlantı hızınıza göre 10 saniye kadar gecikebilir. Lütfen sabırlı olun. Allah cümlemizden razı olsun.

Ebubekir Şatıri Kuran Dinle

Sure NoSure Adı
1Fatiha SuresiDinle
2Bakara SuresiDinle
3Al-i İmran SuresiDinle
4Nisa SuresiDinle
5Maide SuresiDinle
6En'am SuresiDinle
7A'raf SuresiDinle
8Enfal SuresiDinle
9Tevbe SuresiDinle
10Yunus SuresiDinle
11Hud SuresiDinle
12Yufus SuresiDinle
13Ra'd SuresiDinle
14İbrahim SuresiDinle
15Hicr SuresiDinle
16Nahl SuresiDinle
17İsra SuresiDinle
18Kehf SuresiDinle
19Meryem SuresiDinle
20Taha SuresiDinle
21Enbiya SuresiDinle
22Hac SuresiDinle
23Mü'minun SuresiDinle
24Nur SuresiDinle
25Furkan SuresiDinle
26Şu'ara SuresiDinle
27Neml SuresiDinle
28Kasas SuresiDinle
29Ankebut SuresiDinle
30Rum SuresiDinle
31Lokman SuresiDinle
32Secde SuresiDinle
33Ahzab SuresiDinle
34Sebe SuresiDinle
35Fatır SuresiDinle
36Yasin SuresiDinle
37Saffat SuresiDinle
38Sad SuresiDinle
39Zümer SuresiDinle
40Mü'min SuresiDinle
41Fussilet SuresiDinle
42Şura SuresiDinle
43Zuhruf SuresiDinle
44Duhan SuresiDinle
45Casiye SuresiDinle
46Ahkaf SuresiDinle
47Muhammed SuresiDinle
48Fetih SuresiDinle
49Hucurat SuresiDinle
50Kaf SuresiDinle
51Zariyat SuresiDinle
52Tur SuresiDinle
53Necm SuresiDinle
54Kamer SuresiDinle
55Rahman SuresiDinle
56Vakıa SuresiDinle
57Hadid SuresiDinle
58Mücadele SuresiDinle
59Haşr SuresiDinle
60Mühtehine SuresiDinle
61Saf SuresiDinle
62Cum'a SuresiDinle
63Münafikun SuresiDinle
64Tegabün SuresiDinle
65Talak SuresiDinle
66Tahrim SuresiDinle
67Mülk SuresiDinle
68Kalem SuresiDinle
69Hakka SuresiDinle
70Mearic SuresiDinle
71Nuh SuresiDinle
72Cin SuresiDinle
73Müzzemmil SuresiDinle
74Müddessir SuresiDinle
75Kıyamet SuresiDinle
76İnsan SuresiDinle
77Mürselat SuresiDinle
78Nebe SuresiDinle
79Naziat SuresiDinle
80Abese SuresiDinle
81Tekvir SuresiDinle
82İnfitar SuresiDinle
83Mutaffifin SuresiDinle
84İnşikak SuresiDinle
85Büruc SuresiDinle
86Tarık SuresiDinle
87A'la SuresiDinle
88Gaşiye SuresiDinle
89Fecr SuresiDinle
90Beled SuresiDinle
91Şems SuresiDinle
92Leyl SuresiDinle
93Duha SuresiDinle
94İnşirah SuresiDinle
95Tin SuresiDinle
96Alak SuresiDinle
97Kadir SuresiDinle
98Beyyine SuresiDinle
99Zilzal SuresiDinle
100Adiyat SuresiDinle
101Kari'a SuresiDinle
102Tekasür SuresiDinle
103Asr SuresiDinle
104Hümeze SuresiDinle
105Fil SuresiDinle
106Kureyş SuresiDinle
107Ma'un SuresiDinle
108Kevser SuresiDinle
109Kafirun SuresiDinle
110Nasr SuresiDinle
111Tebbet SuresiDinle
112İhlas SuresiDinle
113Felak SuresiDinle
114Nas SuresiDinle
Allah Razı Olsun, Amin.

Kaza Namazı Nasıl Kılınır?

Kılınması farz olan 5 vakit namazlarını, o an kılamayıp vaktinin dışında kılmaya kaza namazı denir. Bu şekilde vaktinde kılınmamış olan beş vakit farz namazın kazası farz, vitir namazının kazası ise vaciptir. Namazın sadece farzı (ezan ve kamet ile beraber) kılınır.

kadınlar nasıl namaz kılar

Vakit dışına bırakılması büyük bir yanlıştır ve böyle bir hatanın işlenmesi durumunda en kısa sürede biriken namazlar kaza edilmeli, bu borçtan kurtulmalıdır. Nitekim insan ölümlüdür ve ölümün ne zaman geleceği belli değildir. Eğer böyle bir kişi ölüm gelir de hazırlıksız yakalanırsa, ahirete borçlu olarak gitmiş olur.

Yine de kılınmayan namazlar her ne kadar kaza edilerek borçtan kurtulunmuş olsa da, beraberinde işlenen günah için ayrıca tövbe istiğfar edip, Allah'tan af dilemek lazım gelir. Yani hem kaza namazları kılınmalı, hem de tövbe edilmelidir.

Vaktinde kılınmamış olan 5 vakit farz namazın kazası farz, vitir namazının kazası ise vacip olur. Ancak kaza edilecek sünnet sayısı azdır. Sabah namazının farzı ile birlikte sünneti de vaktinde kılınamamış ise, aynı günün, güneş doğmasından 50-55 dakika sonra, öğle namazı vaktinden öncesine kadar bu sünnet, farz ile beraber kaza edilir. Buradaki püf nokta, kuşluk vaktinden önce ve istivadan sonra kaza edilemez. İmam Muhammed'e göre, bu sünnet yalnız olarakta vaktinde kılınmamış olsa, yine kuşluk vakti ile istiva arasında kaza edilir.

Herhangi bir özür olmaksızın namazın kazaya bırakılması büyük günahlardan biridir. Allahu Teala şöyle buyurur: "Güvene kavuştuğunuz zaman namazı kılın. Çünkü namaz mü'minlere vakitleri belirlenmiş olarak farz kılınmıştır." (Nisa Suresi, 4/103) Namazı özürsüz kazaya bırakmanın günahı o namazı kaza etmekle kalmaz, ayrıca tövbe etmek de gerekir.

Ciddi bir özür sebebi ile namaz kazaya bırakılabilir. Bu sebeplerden bazıları: "Düşman korkusu, bir ebenin doğum yapacak kadının başından ayrılması halinde çocuğun veya annesinin öleceğinden korkması" gibi.

Vakit namazalarını bilerek ve tembelliği yüzünden kazaya bırakan kimse günahkar olur. Bu namazları kaza etmesi vaciptir.

Kaza namazı nasıl kılınır?

 • Kaza namazı için belirli bir zaman yoktur. Yani öğle namazının kazası öğle vaktinde kılınır diye bir sınır yoktur. Kerahat vakitleri hariç istenilen zamanda kılınabilir.
 • Bir namazın vaktinde kılınma şekli nasılsa, kazası da aynı şekilde kılınır.
 • Kaza namazına şöyle niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için, vaktine yetişip de kılamadığım ilk ikindi namazını" veya "son ikindi namazını kılmaya." Böylece kazaya kalmış olan namazlar, ya ilk kazaya kalmış olanından başlanmış olur veya en son kazaya kalmış olanından başlanmış olur ki, her iki halde de belli bir düzene göre geçmiş namazlar kılınarak azalmış olur.
 • Bir vaktin namazı kaza edileceği zaman önce bir ezan okunur, sonra kamet getirilerek kılınır. Birden fazla kaza namazı kılınacağı zaman da hepsi için bir ezan yeterli olurken, her farz namazı için ayrı ayrı kamet getirmek sünnettir.
 • Kaza namazını evde kılmak daha uygundur. Çünkü bunu açığa vurmak Allahu Teala'ya karşı bir cür'et sayılır ve başkaları için kötü örnek teşkil edebilir.
Vakitlere göre kaza namazı kaç rekat kılınır?

 • Sabah namazının kazası: 2 rekat farzı kılınır.
 • Öğle namazının kazası: 4 rekat farzı kılınır.
 • İkindi namazının kazası: 4 rekat farzı kılınır.
 • Akşam namazının kazası: 3 rekat farzı kılınır.
 • Yatsı namazının kazası: 4 rekat farzı kılınır.
 • Vitir namazının kazası: 3 rekat aynen kılınır.

Cuma Namazı Nasıl Kılınır?

namaz nasıl kılınır

Cuma, müslümanın bayramıdır. Cuma namazını nasıl kılmalıyız detaylıca inceleyelim. Yüce Allah, Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmış ve bu günü boş geçirmemelerini bildirmiştir. Cuma namazı, farz namazlardan biridir. Cuma namazının şartlarını kendilerinde bulunan kişiler için 2 rekat Cuma namazı, Farz-ı ayn'dır. Cuma namazı, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma'nın farzı iki rekattır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de, namazdan önce imamın minbere çıkarak cemaate hutbe okumasıdır. Cuma günü istisnasız cuma namazına gidilmelidir. Her türlü iş ve alışveriş o süre zarfında bırakmalıdır.

Cuma namazı, aklı yerinde olan, buluğ çağına erişmiş, sağlık engeli bulunmayan, hür ve mukim erkek müslümanlar için farz olmuştur. Kadınlara, kölelere, yolculara ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar için ise cuma namazı farz değildir.

Cuma namazının şartları:

 • Mukim olacak. (seferi olmamak)
 • Erkek olacak. (kadınlar için farz değil)
 • Akıl ve baliğ olmak.
 • Sağlıklı olacak. (hasta olmayacak)
 • Hür olacak, hürriyeti kısıtlanmış olmayacak.
 • Mahpus olmamak. Düşmanın yakalama korkusu olmamak.
 • Gözleri görecek. (kör olmayacak)
 • Kendisi yürüyerek gidebilecek.
Cuma namazının kılınabilmesi için şartlar nelerdir?

 • Şehirde veya şehir kıyısında olmak. (Bugün muhtarı veya jandarması bulunan köyler şehir hükmündedir)
 • Devletin başında emir veya emrin görevlendirdiği bir kişinin bulunması.
 • Öğle vakti olması.
 • Öğle vaktinde hutbe okunması.
 • İmam hariç en az 3 kişilik cemaat olması (Hanefi mezhebinde 3, Maliki mezhebinde 12, Şafii mezhebinde ve Hanbeli mezhebinde 40 erkek gerekir)
 • Cami herkese açık olmalı, ibadet serbestliği olmalı.
cuma namazı nasıl kılınır

Cuma namazı vakti girdiği andan itibaren, müslüman kimse dünya işlerini bırakıp, ibadet ile meşgul olmalıdır. Çünkü cuma günü Allah katında en büyük gündür. (yevm'ül mezid'dir yani sevapların en çok olduğu gündür)

"Cuma namazı kılmak; köle, kadın, çocuk, hasta hariç, her müslüman için farzdır." (Ebu Davud, Hakim)

"Cuma namazı kılmayanın kalbi mühürlenir, gafil olur." (Müslim)

"Yâ Eyyühellezine âmenü izanûdiye lissâlati min yevmil Cum'ati fes'av ila zikrillâhi ve zerûl bey'a zâliküm hayrunleküm in küntüm tâ'lemûn." (Cuma, 9)

Anlamı: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma günü 16 rekat namaz kılınır.

 • 4 rekat ilk sünnet,
 • 2 rekat farz,
 • 4 rekat cuma sünneti,
 • 4 rekat Zuhri ahir (son öğle namazı),
 • 2 rekat vaktin son sünneti.
cuma namazı farz mıdır
Cuma'ya giden bir kimse neler görür, neler yapar?

Öğle vaktinde ezan okunur. Cuma namazının sünnetine niyet edilerek, 4 rekat öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk sünnet kılındıktan ve imam minbere çıkıp oturduktan sonra, müezzin cami içinde ikinci ezanı okur, yani kamet getirilir. İmam ve cemaat, içinden ezan duasını okurlar.

Ezan duası

 • Allahumme Rabbe hazihi'd-da'veti't-tamme.
 • Vesselatil kâimeti.
 • Ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîah.
 • Vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü'l-mîâd.
Ezan duasının anlamı

 • Ey şu tam da'vetin ve vakti gelen namazın sahibi olan Rabbim!
 • Muhammed aleyhisselâma şefâat vesîlesini ve üstünlüğünü ver.
 • Ve onu kendisine va'detdiğin makam-ı mahmûd'a ulaştır"

Daha sonra imam hutbeyi okumaya başlayınca, cemaatin namaz kılması ve konuşması caiz değildir.

cuma namazı nerede kılınır

İmam hutbeyi bitirir ve cemaat eşliğinde cuma namazı farzı niyeti ile 2 rekat namaz kıldırır. Cuma namazının farzı diğer iki rekatlı farzlar gibi kılınır. Örneğin sabah namazı farzı gibi.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, dört rekatlık son sünneti kılınır. Örneği öğle namazının ilk dört rekatlık sünneti gibi.

Farzdan sonra, "Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet ederek, öğle namazının farzı gibi zuhr-i ahir namazı kılınır. Öğle namazının farzı gibi aynen namaz kılınır. Burada sadece niyet farklıdır.

Öğle vaktinin sünneti niyetiyle, 2 rekat sünnet namazı kılınarak tesbih ve dua kısmına geçilir ve cuma namazı kılınmış olur.

Bayram Namazı Ne Zaman ve Nasıl Kılınır?

bayram namazı nasıl kılınır

Bayram namazları, islamın en güzel toplanma hareketlerinden biridir. Müslümanlar arasındaki birliği, beraberliği güzel bir şekilde yansıtan ve onları bir araya getiren daha kapsamlı bir namazdır. Her hafta cuma namazına giden müslümanlar, bayram namazı sayesinde çok daha geniş kitlelerce katılım göstererek birlikte namaz kılarlar.

Bayram namazı ne zaman kılınır?

Bayram namazı, bayramın ilk günü, kuşluk vaktinde kılınır. Bayram namazı farz namazlardan değildir, vaciptir. Cemaat ile birlikte 2 rekat olarak kılınır.

Diğer namazlar ile aralarındaki inceliklere bakacak olursak, vacip oluşunun ve kılınmasının şartları, örnek olarak Cuma namazının şartları gibidir. Yani ezan okunmaz, kamet getirilmez. Bayram namazları senede 2 sefer müslümanlara fırsat olur.

Cuma namazı farz olan kimse için, bayram namazı kılmak vaciptir. Bir diğer önemli ayrıntı ise; Bayram hutbesi, Cuma hutbesi gibi farz değildir, sünnettir. Namazdan sonra imam hutbeye çıkar ve okur.

Ramazan bayramında namazdan önce; hurma, şeker gibi tatlılardan yemek, gusül ederek yıkanmak, misvak ile ağız bakımı yapmak, en güzel elbiseleri giymek, verilecek fitreyi namazdan önce vermek, yolda giderken yavaşça tekbir okumak müstehaptır, yani Allah katında sevilen beğenilen bir davranıştır.

Kurban bayramında namazdan önce; herhangi bir şey yememek, namazdan sonra önce kurban eti yemek, gün içinde namaza giderken yüksek sesle, (özrü olan kimseler için yavaşça) tekbir getirmek müstehaptır.

Evet gelelim teşrik tekbirine. Belki de çocukluktan bu yana hemen herkesin dikkatini çeken bu olayı ben çok seviyorum. Teferruatını birazdan söyleyeceğim. Kurban Bayramı'nın arefe günü, sabah namazından, bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, erkek yada kadın fark etmez herkesin, cemaat ile kılsın yada kılmasın yalnız kılsın bu da fark etmez, farz namazından sonra selam verir vermez, mutlaka bir kere "Teşrik tekbir"ini okuması vaciptir.

Teşrik tekbiri, Kurban bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir.

Bayramdan önceki gün, yani arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın 4. günü, ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazını müteakiben birer kez "  اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لاا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ  "

"Allahu Ekber Allahu Ekber Lâ ilâhe İllâllahu Vallahü Ekber, Allahu Ekber ve Lillâhi`l Hamd" şeklinde tekbir getirilir. Arka arkaya getirilen bu tekbire, teşrik tekbirleri denir.

Teşrik Tekbiri'nin anlamı nedir?

"Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur".

Bir an için burada bayram namazı kıldığınızı bir düşünsenize? Burası neresi mi? 1 şubat 1935 tarihinde müzeye çevrilen Ayasofya. Büyük bir hasretle bekliyor secdeye eğilecek başları. Neyse bu konu değişik yerlere gider, kaldığımız yerden devam edelim.

Hz. Muhammed (s.a.s.) efendimizin, Kurban Bayramı'nın Arefe günü, sabah namazından başlayarak, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır. (Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, Haydarabad, 1344, III, 315; Darekutni, Sünen, Beyrut, 1966, II, 49).

Buna göre hanefi mezhebine sahip kimseler için, tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her müslüman kişiye vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz kaza edilirken teşrik tekbirleri de kaza edilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsi, el-Mebsut, II, 43; İbnü'l-Hümam, Fethu'l-Kadir, II, 81). Şafi mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Maverdi, el-Havi, 1994, II, 501).

Teşrik tekbirlerini hanımlar, gizli olarak getirirler.

Bayram namazı nasıl kılınır?

 • "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur.
 • Sonra "Subhaneke duası" okunur.
 • Sonra eller 3 kere tekbir getirilerek kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde olduğu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve cemaat eşliğinde rükuya eğilinir.
 • Rüku ve secdeler yapılır. Ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır.
 • İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el, 3 kez tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüsünde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.
 • Sonra secdeler yapılarak oturulur.
 • Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena atina ve Rabbena firli dualarını sırayla okuyarak önce sağa, sonra da sola selam verip namaz bitirilir.

Erkekler Namazı Nasıl Kılmalı?

namaz kılmak resimli anlatım

Namaz kılmaya başlamadan önce "Abdest nasıl alınır?" konusunu incelemiştik. Bu konuda örnek olarak sabah namazının 2 rekatlık sünneti nasıl kılınır, detayları ile bunu göreceğiz. Namaz kılarken yaptığımız hareketler en güzel şekliyle, en sondaki resimde belirtilmiştir. 5 vakit namaz kılmanın yanında diğer tür namaz çeşitlerini tek bir başlıkta topladık. Teheccüd namazı, şükür namazı, tesbih namazı gibi beş vakit namaz dışında kalanları "Namaz Kılmayı Öğreniyorum" sayfamızda irdeleyebilirsiniz.

 • Abdest aldıktan sonra, temiz bir yere geçilir, üstümüz de mutlaka temiz olmalıdır.
 • Namaz kılınacak yerde, önümüzde yada görüş alanımızda hayvan figürlü tablo, hayvan figürlü biblolar yada insan fotoğrafı olmamalıdır.
 • Kıble yönü önümüze alacak şekilde dönülür, ayaklar birbirden 4 parmak kadar açık tutulur. (Fig 1)
 • Namaza başlamadan önce niyet edilir. (Hangi namaz kılınıyorsa, o namaz için niyet edilir). Örneğin: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya"
 • Ellerin baş parmakları kulak yumuşak kısımlarına değdirilir, avuç içleri kıble yönüne doğru dönük olacak biçimde parmak araları açılarak, "Allahu Ekber" diyerek tekbir getirilir.(Fig 2)
 • Sonra eller göbek altı hizasında sağ el sol elin üzerine bağlanır. Sağ elin küçük parmağı ile başparmak, sol elin bileğini halka gibi kavrayacak şekilde tutulur.(Fig 3)
 • Eller bağlandıktan sonra, gözler secde edilecek yerden ayrılmadan "Subhaneke duası" okunur. Sonra besmele çekilerek "Fatiha Suresi" okunur ve amin denir. Devamında bir sure daha okunur okunur.
 • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek rüku'ya eğilinir. Eller ile parmak araları açık olarak diz kapakları kaplanır, bel hizası yerle paralel olacak şekilde düz tutulur. Bacak ile kollar gergin durur. Gözler alnın yere değeceği kısma bakar. Dizler bükülmeden dik tutulmalıdır. Rükuda iken üç defa "Subhane Rabbiye'l Azim" denir.(Fig 4)
 • Rüku'dan doğrulurken "Semi Allahu Limen Hamideh" denir. Tam dik durunca "Rabbena Lekel Hamd" denir.(Fig 4a)
 • Ayakta kısa bir süre durduktan sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdeye inerken önce dizler, sonra eller yere konur. Baş iki elin arasında, alın ve burun yere değecek ve parmaklar kıbleye doğru olacak. Dirsekler yere değmeyecek ve vücuda yapışık olmayacak. Ayak parmakları kıbleye dönük, topuklar bitişik duracak. Secdede iken üç defa "Subhane Rabbiyel a'la" denir.(Fig 5)
 • Sonra, "Allahü Ekber" diyerek oturuşa geçilir. Sol ayak yere yatık, sağ ayak dik olacak şekilde parmakları kıble istikametinde bükülür ve uylukların üzerinde oturulur. Avuçlar, dizin üzerine konur ve parmaklar serbest bırakılır.(Fig 6)
 • Kısa bir müddet (Subhânallah diyecek kadar) oturuşta durulduktan sonra tekrar secdeye gidilir. Secdede iken üç defa "Subhane Rabbiyel a'la" denir.(Fig 7)
 • Buradan "Allahü Ekber" diyerek, ayağa ikinci rekat için kalkmış olunur.(Fig 3)
 • İkinci rekatta, birinci rekatta tarif edildiği gibi tamamlanır.(Fig 4, 4a, 5, 6 ve 7)
 • Sadece ikinci secdeden sonra "Allahü Ekber" diyerek ayağa kalkmayıp oturuşa geçilir.(Fig 8)
 • Oturuşta "Ettehıyyatü", "Allahumme Salli", "Allahümme Barik" ve "Rabbena" dualarını okunur.(Fig 8a)
 • Buradaki maddedeki ayrıntı şafi mezhebinde olanlar içindir, hanefi mezhebindeyseniz sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Oturuşta sağ işaret parmağını şekildeki gibi kaldırmaktadır. Bununla ilgili olarak İbni Ömer'in rivayet ettiği hadis şöyledir. "Hz. Muhammed (s.a.s) sağ elini sağ dizi üzerine koyup elli üç sayısı şeklinde parmaklarını yumdu ve işaret parmağı ile işarette bulundu." Bu hadisi Muslim rivayet etmiştir. Bu keyfiyetin elli üç olması bazı hesapçılara göredir. Çokları bu şekle 59 adını vermektedirler. Fakihler haberin lafzına dayanarak elli üç manasını tercih etmişler­dir. Bir başka hadis ise, Abdullah b. Zübeyr'in rivayet ettiği şu hadistir. "Hz. Muhammed (s.a.s) dua ettiği zaman parmağı ile işaret eder ve parmağını hareket ettirmezdi." Ahmed, Ebu Dâvud, Nesei ve İbni Mace rivayet etmişlerdir. (Fig 9)
 • Sonra başımız önce sağa çevrilmiş ve gözler omuza bakacak şekilde "Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilir, sonra sola çevrilmiş ve gözler omuza bakacak şekilde "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye tekrar selam verilerek namaz tamamlanır.(Fig 10-11)
 • Selamdan sonra "Allahümme entesselamü ve min kes'selam tebarekte ya zel celali vel ikram" der.
erkekler için nasıl namaz kılınır resimli anlatım

Kadınlar Namazı Nasıl Kılmalı?

namaz nasıl kılınır resimli anlatım

Daha önce burada "Nasıl abdest alınır?" belirtmiştik. Örnek olarak sabah namazının 2 rekatlık sünneti nasıl kılınır öğrenelim. Namaz esnasında uygulanan hareketler son resimde açık bir şekilde gösterilmiştir. Ayrıca tüm namaz çeşitlerini tek bir başlıkta topladık. Bayram namazı, cenaze namazı, teravih namazı, 5 vakit namaz gibi tüm türevleri "Namaz Kılmayı Öğreniyorum" sayfamızda bulabilirsiniz.

 • Abdest aldıktan sonra, temiz bir yere geçilir, üstümüzde mutlaka temiz olmalıdır.
 • Namaz kılınacak yerde, önümüzde yada görüş alanımızda hayvan figürlü tablo, hayvan figürlü biblolar yada insan fotoğrafı olmamalıdır.
 • Kıble yönü önümüze alacak şekilde dönülür, ayaklar az açık tutulur. (Fig 1)
 • Namaza başlamadan önce niyet edilir. (Hangi namaz kılınıyorsa, o namaz için niyet edilir). Örneğin: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya"
 • Eller omuz hizasına kadar kaldırır, avuç içleri kıble istikametine doğru açılır ve Allahu Ekber diyerek tekbir getirilir. (Fig 2)
 • Tekbir aldıktan hemen sonra iki el beraber göğüs üstünde tutulur. Parmaklar açılmaz. Düz olarak sağ el, sol elin üzerine koyulur. (Fig 3)
 • Eller bağlandıktan sonra, gözler secde edilecek yerden ayrılmadan subhaneke duası okunur. Sonra besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur ve Amin denir. Peşinden bir sure okunur.
 • Sure okunduktan sonra "Allahü Ekber" diyerek rüku'ya eğilinir. Ayaklar az açık, baş sırt hizasına gelmeyecek kadar az eğik, dizler ile dirsekler hafif bükük ve gözler ayak uçlarına bakar. El parmak araları açılmaz ve dizler tutulmaz. Sadece eller dizin üzerine gelecek şekilde baldıra koyulur. Rükuda iken 3 defa "Subhane Rabbiye'l Azim" denir. (Fig 4)
 • Rüku'dan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh" denir, tam dik durunca "Rabbena Lekel Hamd" denir. (Fig 4a)
 • Ayakta kısa bir süre durduktan sonra "Allahü Ekber" diyerek secdeye gidilir. Baş 2 el arasında, alın ve burun yere değer ve el parmakları kıbleye doğru birleştirilir. Dirsekler yere değecek ve vücuda yapışık olacak. (Fig 5)
 • Ayakların üstü yere gelmiş şekilde ve her iki ayak sağa yatık şekilde duracak. Secdede iken üç defa "Subhane Rabbiyel a'lâ" denir. (Fig 5a)
 • Sonra, "Allahü Ekber" diyerek oturuşa geçilir. Ayaklarımız sağa çıkarılmış şekilde ayaklar üzerine değil yere oturulur. Avuçlar, dizin üzerine konur ve parmaklar serbest bırakılır. (Fig 6)
 • Kısa bir süre oturuşta durulduktan sonra tekrar secdeye gidilir. Secdede iken üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir. (Fig 7)
 • Sonra "Allahü Ekber" diyerek ayağa ikinci rekata kalkmış oluruz. (Fig 3)
 • İkinci rekatta, birinci rekattaki tarif edildiği gibi tamamlanır. (Fig 4, 4a, 5, 5a, 6 ve 7)
 • Fig 7 maddesinden sonra, oturuşta "Ettehıyyatü", "Allahümme Salli", "Allahümme Barik" ve "Rabbena" dualarını okunur. (Fig 8-8a)
 • Buradaki maddedeki ayrıntı şafi mezhebinde olanlar içindir, hanefi mezhebindeyseniz sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Oturuşta sağ işaret parmağını şekildeki gibi kaldırmaktadır. Bununla ilgili olarak İbni Ömer'in rivayet ettiği hadis şöyledir. "Hz. Muhammed (s.a.s) sağ elini sağ dizi üzerine koyup elli üç sayısı şeklinde parmaklarını yumdu ve işaret parmağı ile işarette bulundu." Bu hadisi Muslim rivayet etmiştir. Bu keyfiyetin elli üç olması bazı hesapçılara göredir. Çokları bu şekle 59 adını vermektedirler. Fakihler haberin lafzına dayanarak elli üç manasını tercih etmişler­dir. Bir başka hadis ise, Abdullah b. Zübeyr'in rivayet ettiği şu hadistir. "Hz. Muhammed (s.a.s) dua ettiği zaman parmağı ile işaret eder ve parmağını hareket ettirmezdi." Ahmed, Ebu Dâvud, Nesei ve İbni Mace rivayet etmişlerdir. (Fig 9)
 • Sonra başımız önce sağa çevrilmiş ve gözler omuza bakacak şekilde "Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilir, sonra sola çevrilmiş ve gözler omuza bakacak şekilde "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye tekrar selam verilerek namaz tamamlanır. (Fig 10-11)
 • Selamdan sonra "Allâhümme entesselamü ve min kes'selam tebarekte ya zel'celali vel'ikram" der.
bayanlar için namaz resimli anlatım