El işlerikategori bağlantısını, yer imlerinize ekleyerek, site içi hiyerarşisinde zaman harcamadan güncel konulara ulaşabilir, ilgili kategoriyi sosyal medya hesabınızda imleyebilirsiniz.

27 Haziran 2015 Cumartesi

Ebubekir Şatıri ile Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerif

Ebubekir Şatıri ile Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerif

Ebu Bekir Şatıri'nin sesinden Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerif dinlediniz mi? Kur'an 1 gün değil, her gün içindir. Ramazan ayının şu mübarek günlerinde Kur'an-ı Kerim okumak, bilmiyorsakta dinlemek gibisi yoktur. Ücretsiz online kuran dinlemek için konumuzun devamına bakabilirsiniz.

mekke oglen namazi vakti
abu bakr shatry ebubekir satiri kurani kerim hatmi serif

Kur'an-ı Kerim hatim araştırmalarımın sonunda Abu Bakr Shatry (Ebubekir Şatıri) isminde bir zat'a rastladım. Hatim denilince akla 10 yaşında hafız olan Abdulbasit Abdussamed gelir. Ve öyle sanıyorum ki onun sesinden Kur'an hatmi dinlememiş olan da yoktur. Oysa nedenini bende bilmiyorum ama bu zatın okumasını daha çok benimsedim. Ve blog ziyaretçilerimizin de istifade etmesi için, burada bu konuyu açmayı uygun gördüm. Allah (cc) kendisine çok güzel bir ses ihsan etmiş. Kur'an okuyuşunu duyduktan sonra başka imamlardan ve karilerden dinleyemez oldum. Peygamber efendimizin Kur'an'ı Kerim'i seslerinizle süsleyiniz emri geldi aklıma. Allah selamet ve uzun ömürler versin. Aşağıda sure sırasına göre listeledik. Dilerseniz dinle bağlantısına farenizin sağ tuşu ile "farklı kaydet" tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Allah cümlemizin dualarını kabul ve makbul eylesin. Selam ve dua ile...

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kişinin cemaatle kıldığı namaz, evinde ve işyerinde kıldığı namazından yirmibeş kat daha sevablıdır. Çünkü güzelce abdest alır, mescide gider. Bu gidişte gayesi sadece ve sadece namazdır. Her adım atışında bir derece yükseltilir, günahından da bini dökülür. Namazını kılınca, namazgâhında kıldığı müddetçe melekler ona mağfiret duasında bulunur ve: "Allah’ım ona mağfiret et, Allah’ım ona rahmet et, Allah’ım onun tevbesini kabul et" derler. Bu kimseye, orada eza vermedikçe, hadeste bulunmadıkça böyle devam eder." Ebu Hureyre radıyallahu anh'a: "Hadeste bulunması ne demek?" diye sorulmuştu: "Sesli veya sessiz yel bırakmadıkça!" diye açıkladı. "Sizden biri, namazı beklediği müddetçe namazdadır." ~ Buhari, Ezan 30, Salat 87, Büyü 49; Müslim, Mesacid 246, (649); Muvatta, Taharet 33, (1, 33); Ebu Davud, Salat 49, (559); Tirmizi, Salat 423, (603).
mekke hac zamani arabistan mekke umre zamani mekke tavaf zamani

Aşağıdaki bağlantılardan istediğiniz sureyi dinleyebilirsiniz. Yeni sayfa açılacaktır. Bağlantı hızınıza göre 10 saniye kadar gecikebilir. Lütfen sabırlı olun. Allah cümlemizden razı olsun.

Ebubekir Şatıri Kuran Dinle

Sure NoSure Adı
1Fatiha SuresiDinle
2Bakara SuresiDinle
3Al-i İmran SuresiDinle
4Nisa SuresiDinle
5Maide SuresiDinle
6En'am SuresiDinle
7A'raf SuresiDinle
8Enfal SuresiDinle
9Tevbe SuresiDinle
10Yunus SuresiDinle
11Hud SuresiDinle
12Yufus SuresiDinle
13Ra'd SuresiDinle
14İbrahim SuresiDinle
15Hicr SuresiDinle
16Nahl SuresiDinle
17İsra SuresiDinle
18Kehf SuresiDinle
19Meryem SuresiDinle
20Taha SuresiDinle
21Enbiya SuresiDinle
22Hac SuresiDinle
23Mü'minun SuresiDinle
24Nur SuresiDinle
25Furkan SuresiDinle
26Şu'ara SuresiDinle
27Neml SuresiDinle
28Kasas SuresiDinle
29Ankebut SuresiDinle
30Rum SuresiDinle
31Lokman SuresiDinle
32Secde SuresiDinle
33Ahzab SuresiDinle
34Sebe SuresiDinle
35Fatır SuresiDinle
36Yasin SuresiDinle
37Saffat SuresiDinle
38Sad SuresiDinle
39Zümer SuresiDinle
40Mü'min SuresiDinle
41Fussilet SuresiDinle
42Şura SuresiDinle
43Zuhruf SuresiDinle
44Duhan SuresiDinle
45Casiye SuresiDinle
46Ahkaf SuresiDinle
47Muhammed SuresiDinle
48Fetih SuresiDinle
49Hucurat SuresiDinle
50Kaf SuresiDinle
51Zariyat SuresiDinle
52Tur SuresiDinle
53Necm SuresiDinle
54Kamer SuresiDinle
55Rahman SuresiDinle
56Vakıa SuresiDinle
57Hadid SuresiDinle
58Mücadele SuresiDinle
59Haşr SuresiDinle
60Mühtehine SuresiDinle
61Saf SuresiDinle
62Cum'a SuresiDinle
63Münafikun SuresiDinle
64Tegabün SuresiDinle
65Talak SuresiDinle
66Tahrim SuresiDinle
67Mülk SuresiDinle
68Kalem SuresiDinle
69Hakka SuresiDinle
70Mearic SuresiDinle
71Nuh SuresiDinle
72Cin SuresiDinle
73Müzzemmil SuresiDinle
74Müddessir SuresiDinle
75Kıyamet SuresiDinle
76İnsan SuresiDinle
77Mürselat SuresiDinle
78Nebe SuresiDinle
79Naziat SuresiDinle
80Abese SuresiDinle
81Tekvir SuresiDinle
82İnfitar SuresiDinle
83Mutaffifin SuresiDinle
84İnşikak SuresiDinle
85Büruc SuresiDinle
86Tarık SuresiDinle
87A'la SuresiDinle
88Gaşiye SuresiDinle
89Fecr SuresiDinle
90Beled SuresiDinle
91Şems SuresiDinle
92Leyl SuresiDinle
93Duha SuresiDinle
94İnşirah SuresiDinle
95Tin SuresiDinle
96Alak SuresiDinle
97Kadir SuresiDinle
98Beyyine SuresiDinle
99Zilzal SuresiDinle
100Adiyat SuresiDinle
101Kari'a SuresiDinle
102Tekasür SuresiDinle
103Asr SuresiDinle
104Hümeze SuresiDinle
105Fil SuresiDinle
106Kureyş SuresiDinle
107Ma'un SuresiDinle
108Kevser SuresiDinle
109Kafirun SuresiDinle
110Nasr SuresiDinle
111Tebbet SuresiDinle
112İhlas SuresiDinle
113Felak SuresiDinle
114Nas SuresiDinle
Allah Razı Olsun, Amin.

29 Temmuz 2014 Salı

Kaza Namazı Nasıl Kılınır?

Kaza Namazı Nasıl Kılınır?

Kılınması farz olan 5 vakit namazlarını, o an kılamayıp vaktinin dışında kılmaya kaza namazı denir. Bu şekilde vaktinde kılınmamış olan beş vakit farz namazın kazası farz, vitir namazının kazası ise vaciptir. Namazın sadece farzı (ezan ve kamet ile beraber) kılınır.

kadınlar nasıl namaz kılar

Vakit dışına bırakılması büyük bir yanlıştır ve böyle bir hatanın işlenmesi durumunda en kısa sürede biriken namazlar kaza edilmeli, bu borçtan kurtulmalıdır. Nitekim insan ölümlüdür ve ölümün ne zaman geleceği belli değildir. Eğer böyle bir kişi ölüm gelir de hazırlıksız yakalanırsa, ahirete borçlu olarak gitmiş olur.

Yine de kılınmayan namazlar her ne kadar kaza edilerek borçtan kurtulunmuş olsa da, beraberinde işlenen günah için ayrıca tövbe istiğfar edip, Allah'tan af dilemek lazım gelir. Yani hem kaza namazları kılınmalı, hem de tövbe edilmelidir.

Vaktinde kılınmamış olan 5 vakit farz namazın kazası farz, vitir namazının kazası ise vacip olur. Ancak kaza edilecek sünnet sayısı azdır. Sabah namazının farzı ile birlikte sünneti de vaktinde kılınamamış ise, aynı günün, güneş doğmasından 50-55 dakika sonra, öğle namazı vaktinden öncesine kadar bu sünnet, farz ile beraber kaza edilir. Buradaki püf nokta, kuşluk vaktinden önce ve istivadan sonra kaza edilemez. İmam Muhammed'e göre, bu sünnet yalnız olarakta vaktinde kılınmamış olsa, yine kuşluk vakti ile istiva arasında kaza edilir.

Herhangi bir özür olmaksızın namazın kazaya bırakılması büyük günahlardan biridir. Allahu Teala şöyle buyurur: "Güvene kavuştuğunuz zaman namazı kılın. Çünkü namaz mü'minlere vakitleri belirlenmiş olarak farz kılınmıştır." (Nisa Suresi, 4/103) Namazı özürsüz kazaya bırakmanın günahı o namazı kaza etmekle kalmaz, ayrıca tövbe etmek de gerekir.

Ciddi bir özür sebebi ile namaz kazaya bırakılabilir. Bu sebeplerden bazıları: "Düşman korkusu, bir ebenin doğum yapacak kadının başından ayrılması halinde çocuğun veya annesinin öleceğinden korkması" gibi.

Vakit namazalarını bilerek ve tembelliği yüzünden kazaya bırakan kimse günahkar olur. Bu namazları kaza etmesi vaciptir.

Kaza namazı nasıl kılınır?

 • Kaza namazı için belirli bir zaman yoktur. Yani öğle namazının kazası öğle vaktinde kılınır diye bir sınır yoktur. Kerahat vakitleri hariç istenilen zamanda kılınabilir.
 • Bir namazın vaktinde kılınma şekli nasılsa, kazası da aynı şekilde kılınır.
 • Kaza namazına şöyle niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için, vaktine yetişip de kılamadığım ilk ikindi namazını" veya "son ikindi namazını kılmaya." Böylece kazaya kalmış olan namazlar, ya ilk kazaya kalmış olanından başlanmış olur veya en son kazaya kalmış olanından başlanmış olur ki, her iki halde de belli bir düzene göre geçmiş namazlar kılınarak azalmış olur.
 • Bir vaktin namazı kaza edileceği zaman önce bir ezan okunur, sonra kamet getirilerek kılınır. Birden fazla kaza namazı kılınacağı zaman da hepsi için bir ezan yeterli olurken, her farz namazı için ayrı ayrı kamet getirmek sünnettir.
 • Kaza namazını evde kılmak daha uygundur. Çünkü bunu açığa vurmak Allahu Teala'ya karşı bir cür'et sayılır ve başkaları için kötü örnek teşkil edebilir.
Vakitlere göre kaza namazı kaç rekat kılınır?

 • Sabah namazının kazası: 2 rekat farzı kılınır.
 • Öğle namazının kazası: 4 rekat farzı kılınır.
 • İkindi namazının kazası: 4 rekat farzı kılınır.
 • Akşam namazının kazası: 3 rekat farzı kılınır.
 • Yatsı namazının kazası: 4 rekat farzı kılınır.
 • Vitir namazının kazası: 3 rekat aynen kılınır.

25 Temmuz 2014 Cuma

Cuma Namazı Nasıl Kılınır?

Cuma Namazı Nasıl Kılınır?

namaz nasıl kılınır

Cuma, müslümanın bayramıdır. Cuma namazını nasıl kılmalıyız detaylıca inceleyelim. Yüce Allah, Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmış ve bu günü boş geçirmemelerini bildirmiştir. Cuma namazı, farz namazlardan biridir. Cuma namazının şartlarını kendilerinde bulunan kişiler için 2 rekat Cuma namazı, Farz-ı ayn'dır. Cuma namazı, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma'nın farzı iki rekattır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de, namazdan önce imamın minbere çıkarak cemaate hutbe okumasıdır. Cuma günü istisnasız cuma namazına gidilmelidir. Her türlü iş ve alışveriş o süre zarfında bırakmalıdır.

Cuma namazı, aklı yerinde olan, buluğ çağına erişmiş, sağlık engeli bulunmayan, hür ve mukim erkek müslümanlar için farz olmuştur. Kadınlara, kölelere, yolculara ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar için ise cuma namazı farz değildir.

Cuma namazının şartları:

 • Mukim olacak. (seferi olmamak)
 • Erkek olacak. (kadınlar için farz değil)
 • Akıl ve baliğ olmak.
 • Sağlıklı olacak. (hasta olmayacak)
 • Hür olacak, hürriyeti kısıtlanmış olmayacak.
 • Mahpus olmamak. Düşmanın yakalama korkusu olmamak.
 • Gözleri görecek. (kör olmayacak)
 • Kendisi yürüyerek gidebilecek.
Cuma namazının kılınabilmesi için şartlar nelerdir?

 • Şehirde veya şehir kıyısında olmak. (Bugün muhtarı veya jandarması bulunan köyler şehir hükmündedir)
 • Devletin başında emir veya emrin görevlendirdiği bir kişinin bulunması.
 • Öğle vakti olması.
 • Öğle vaktinde hutbe okunması.
 • İmam hariç en az 3 kişilik cemaat olması (Hanefi mezhebinde 3, Maliki mezhebinde 12, Şafii mezhebinde ve Hanbeli mezhebinde 40 erkek gerekir)
 • Cami herkese açık olmalı, ibadet serbestliği olmalı.
cuma namazı nasıl kılınır

Cuma namazı vakti girdiği andan itibaren, müslüman kimse dünya işlerini bırakıp, ibadet ile meşgul olmalıdır. Çünkü cuma günü Allah katında en büyük gündür. (yevm'ül mezid'dir yani sevapların en çok olduğu gündür)

"Cuma namazı kılmak; köle, kadın, çocuk, hasta hariç, her müslüman için farzdır." (Ebu Davud, Hakim)

"Cuma namazı kılmayanın kalbi mühürlenir, gafil olur." (Müslim)

"Yâ Eyyühellezine âmenü izanûdiye lissâlati min yevmil Cum'ati fes'av ila zikrillâhi ve zerûl bey'a zâliküm hayrunleküm in küntüm tâ'lemûn." (Cuma, 9)

Anlamı: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma günü 16 rekat namaz kılınır.

 • 4 rekat ilk sünnet,
 • 2 rekat farz,
 • 4 rekat cuma sünneti,
 • 4 rekat Zuhri ahir (son öğle namazı),
 • 2 rekat vaktin son sünneti.
cuma namazı farz mıdır
Cuma'ya giden bir kimse neler görür, neler yapar?

Öğle vaktinde ezan okunur. Cuma namazının sünnetine niyet edilerek, 4 rekat öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk sünnet kılındıktan ve imam minbere çıkıp oturduktan sonra, müezzin cami içinde ikinci ezanı okur, yani kamet getirilir. İmam ve cemaat, içinden ezan duasını okurlar.

Ezan duası

 • Allahumme Rabbe hazihi'd-da'veti't-tamme.
 • Vesselatil kâimeti.
 • Ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîah.
 • Vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü'l-mîâd.
Ezan duasının anlamı

 • Ey şu tam da'vetin ve vakti gelen namazın sahibi olan Rabbim!
 • Muhammed aleyhisselâma şefâat vesîlesini ve üstünlüğünü ver.
 • Ve onu kendisine va'detdiğin makam-ı mahmûd'a ulaştır"

Daha sonra imam hutbeyi okumaya başlayınca, cemaatin namaz kılması ve konuşması caiz değildir.

cuma namazı nerede kılınır

İmam hutbeyi bitirir ve cemaat eşliğinde cuma namazı farzı niyeti ile 2 rekat namaz kıldırır. Cuma namazının farzı diğer iki rekatlı farzlar gibi kılınır. Örneğin sabah namazı farzı gibi.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, dört rekatlık son sünneti kılınır. Örneği öğle namazının ilk dört rekatlık sünneti gibi.

Farzdan sonra, "Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet ederek, öğle namazının farzı gibi zuhr-i ahir namazı kılınır. Öğle namazının farzı gibi aynen namaz kılınır. Burada sadece niyet farklıdır.

Öğle vaktinin sünneti niyetiyle, 2 rekat sünnet namazı kılınarak tesbih ve dua kısmına geçilir ve cuma namazı kılınmış olur.

24 Temmuz 2014 Perşembe

Bayram Namazı Ne Zaman ve Nasıl Kılınır?

Bayram Namazı Ne Zaman ve Nasıl Kılınır?

bayram namazı nasıl kılınır

Bayram namazları, islamın en güzel toplanma hareketlerinden biridir. Müslümanlar arasındaki birliği, beraberliği güzel bir şekilde yansıtan ve onları bir araya getiren daha kapsamlı bir namazdır. Her hafta cuma namazına giden müslümanlar, bayram namazı sayesinde çok daha geniş kitlelerce katılım göstererek birlikte namaz kılarlar.

Bayram namazı ne zaman kılınır?

Bayram namazı, bayramın ilk günü, kuşluk vaktinde kılınır. Bayram namazı farz namazlardan değildir, vaciptir. Cemaat ile birlikte 2 rekat olarak kılınır.

Diğer namazlar ile aralarındaki inceliklere bakacak olursak, vacip oluşunun ve kılınmasının şartları, örnek olarak Cuma namazının şartları gibidir. Yani ezan okunmaz, kamet getirilmez. Bayram namazları senede 2 sefer müslümanlara fırsat olur.

Cuma namazı farz olan kimse için, bayram namazı kılmak vaciptir. Bir diğer önemli ayrıntı ise; Bayram hutbesi, Cuma hutbesi gibi farz değildir, sünnettir. Namazdan sonra imam hutbeye çıkar ve okur.

Ramazan bayramında namazdan önce; hurma, şeker gibi tatlılardan yemek, gusül ederek yıkanmak, misvak ile ağız bakımı yapmak, en güzel elbiseleri giymek, verilecek fitreyi namazdan önce vermek, yolda giderken yavaşça tekbir okumak müstehaptır, yani Allah katında sevilen beğenilen bir davranıştır.

Kurban bayramında namazdan önce; herhangi bir şey yememek, namazdan sonra önce kurban eti yemek, gün içinde namaza giderken yüksek sesle, (özrü olan kimseler için yavaşça) tekbir getirmek müstehaptır.

Evet gelelim teşrik tekbirine. Belki de çocukluktan bu yana hemen herkesin dikkatini çeken bu olayı ben çok seviyorum. Teferruatını birazdan söyleyeceğim. Kurban Bayramı'nın arefe günü, sabah namazından, bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, erkek yada kadın fark etmez herkesin, cemaat ile kılsın yada kılmasın yalnız kılsın bu da fark etmez, farz namazından sonra selam verir vermez, mutlaka bir kere "Teşrik tekbir"ini okuması vaciptir.

Teşrik tekbiri, Kurban bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir.

Bayramdan önceki gün, yani arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın 4. günü, ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazını müteakiben birer kez "  اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لاا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ  "

"Allahu Ekber Allahu Ekber Lâ ilâhe İllâllahu Vallahü Ekber, Allahu Ekber ve Lillâhi`l Hamd" şeklinde tekbir getirilir. Arka arkaya getirilen bu tekbire, teşrik tekbirleri denir.

Teşrik Tekbiri'nin anlamı nedir?

"Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur".

Bir an için burada bayram namazı kıldığınızı bir düşünsenize? Burası neresi mi? 1 şubat 1935 tarihinde müzeye çevrilen Ayasofya. Büyük bir hasretle bekliyor secdeye eğilecek başları. Neyse bu konu değişik yerlere gider, kaldığımız yerden devam edelim.

Hz. Muhammed (s.a.s.) efendimizin, Kurban Bayramı'nın Arefe günü, sabah namazından başlayarak, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır. (Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, Haydarabad, 1344, III, 315; Darekutni, Sünen, Beyrut, 1966, II, 49).

Buna göre hanefi mezhebine sahip kimseler için, tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her müslüman kişiye vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz kaza edilirken teşrik tekbirleri de kaza edilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsi, el-Mebsut, II, 43; İbnü'l-Hümam, Fethu'l-Kadir, II, 81). Şafi mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Maverdi, el-Havi, 1994, II, 501).

Teşrik tekbirlerini hanımlar, gizli olarak getirirler.

Bayram namazı nasıl kılınır?

 • "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur.
 • Sonra "Subhaneke duası" okunur.
 • Sonra eller 3 kere tekbir getirilerek kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde olduğu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve cemaat eşliğinde rükuya eğilinir.
 • Rüku ve secdeler yapılır. Ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır.
 • İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el, 3 kez tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüsünde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.
 • Sonra secdeler yapılarak oturulur.
 • Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena atina ve Rabbena firli dualarını sırayla okuyarak önce sağa, sonra da sola selam verip namaz bitirilir.

21 Temmuz 2014 Pazartesi

Erkekler Namazı Nasıl Kılmalı?

Erkekler Namazı Nasıl Kılmalı?

namaz kılmak resimli anlatım

Namaz kılmaya başlamadan önce "Abdest nasıl alınır?" konusunu incelemiştik. Bu konuda örnek olarak sabah namazının 2 rekatlık sünneti nasıl kılınır, detayları ile bunu göreceğiz. Namaz kılarken yaptığımız hareketler en güzel şekliyle, en sondaki resimde belirtilmiştir. 5 vakit namaz kılmanın yanında diğer tür namaz çeşitlerini tek bir başlıkta topladık. Teheccüd namazı, şükür namazı, tesbih namazı gibi beş vakit namaz dışında kalanları "Namaz Kılmayı Öğreniyorum" sayfamızda irdeleyebilirsiniz.

 • Abdest aldıktan sonra, temiz bir yere geçilir, üstümüz de mutlaka temiz olmalıdır.
 • Namaz kılınacak yerde, önümüzde yada görüş alanımızda hayvan figürlü tablo, hayvan figürlü biblolar yada insan fotoğrafı olmamalıdır.
 • Kıble yönü önümüze alacak şekilde dönülür, ayaklar birbirden 4 parmak kadar açık tutulur. (Fig 1)
 • Namaza başlamadan önce niyet edilir. (Hangi namaz kılınıyorsa, o namaz için niyet edilir). Örneğin: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya"
 • Ellerin baş parmakları kulak yumuşak kısımlarına değdirilir, avuç içleri kıble yönüne doğru dönük olacak biçimde parmak araları açılarak, "Allahu Ekber" diyerek tekbir getirilir.(Fig 2)
 • Sonra eller göbek altı hizasında sağ el sol elin üzerine bağlanır. Sağ elin küçük parmağı ile başparmak, sol elin bileğini halka gibi kavrayacak şekilde tutulur.(Fig 3)
 • Eller bağlandıktan sonra, gözler secde edilecek yerden ayrılmadan "Subhaneke duası" okunur. Sonra besmele çekilerek "Fatiha Suresi" okunur ve amin denir. Devamında bir sure daha okunur okunur.
 • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek rüku'ya eğilinir. Eller ile parmak araları açık olarak diz kapakları kaplanır, bel hizası yerle paralel olacak şekilde düz tutulur. Bacak ile kollar gergin durur. Gözler alnın yere değeceği kısma bakar. Dizler bükülmeden dik tutulmalıdır. Rükuda iken üç defa "Subhane Rabbiye'l Azim" denir.(Fig 4)
 • Rüku'dan doğrulurken "Semi Allahu Limen Hamideh" denir. Tam dik durunca "Rabbena Lekel Hamd" denir.(Fig 4a)
 • Ayakta kısa bir süre durduktan sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdeye inerken önce dizler, sonra eller yere konur. Baş iki elin arasında, alın ve burun yere değecek ve parmaklar kıbleye doğru olacak. Dirsekler yere değmeyecek ve vücuda yapışık olmayacak. Ayak parmakları kıbleye dönük, topuklar bitişik duracak. Secdede iken üç defa "Subhane Rabbiyel a'la" denir.(Fig 5)
 • Sonra, "Allahü Ekber" diyerek oturuşa geçilir. Sol ayak yere yatık, sağ ayak dik olacak şekilde parmakları kıble istikametinde bükülür ve uylukların üzerinde oturulur. Avuçlar, dizin üzerine konur ve parmaklar serbest bırakılır.(Fig 6)
 • Kısa bir müddet (Subhânallah diyecek kadar) oturuşta durulduktan sonra tekrar secdeye gidilir. Secdede iken üç defa "Subhane Rabbiyel a'la" denir.(Fig 7)
 • Buradan "Allahü Ekber" diyerek, ayağa ikinci rekat için kalkmış olunur.(Fig 3)
 • İkinci rekatta, birinci rekatta tarif edildiği gibi tamamlanır.(Fig 4, 4a, 5, 6 ve 7)
 • Sadece ikinci secdeden sonra "Allahü Ekber" diyerek ayağa kalkmayıp oturuşa geçilir.(Fig 8)
 • Oturuşta "Ettehıyyatü", "Allahumme Salli", "Allahümme Barik" ve "Rabbena" dualarını okunur.(Fig 8a)
 • Buradaki maddedeki ayrıntı şafi mezhebinde olanlar içindir, hanefi mezhebindeyseniz sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Oturuşta sağ işaret parmağını şekildeki gibi kaldırmaktadır. Bununla ilgili olarak İbni Ömer'in rivayet ettiği hadis şöyledir. "Hz. Muhammed (s.a.s) sağ elini sağ dizi üzerine koyup elli üç sayısı şeklinde parmaklarını yumdu ve işaret parmağı ile işarette bulundu." Bu hadisi Muslim rivayet etmiştir. Bu keyfiyetin elli üç olması bazı hesapçılara göredir. Çokları bu şekle 59 adını vermektedirler. Fakihler haberin lafzına dayanarak elli üç manasını tercih etmişler­dir. Bir başka hadis ise, Abdullah b. Zübeyr'in rivayet ettiği şu hadistir. "Hz. Muhammed (s.a.s) dua ettiği zaman parmağı ile işaret eder ve parmağını hareket ettirmezdi." Ahmed, Ebu Dâvud, Nesei ve İbni Mace rivayet etmişlerdir. (Fig 9)
 • Sonra başımız önce sağa çevrilmiş ve gözler omuza bakacak şekilde "Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilir, sonra sola çevrilmiş ve gözler omuza bakacak şekilde "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye tekrar selam verilerek namaz tamamlanır.(Fig 10-11)
 • Selamdan sonra "Allahümme entesselamü ve min kes'selam tebarekte ya zel celali vel ikram" der.
erkekler için nasıl namaz kılınır resimli anlatım
Kadınlar Namazı Nasıl Kılmalı?

Kadınlar Namazı Nasıl Kılmalı?

namaz nasıl kılınır resimli anlatım

Daha önce burada "Nasıl abdest alınır?" belirtmiştik. Örnek olarak sabah namazının 2 rekatlık sünneti nasıl kılınır öğrenelim. Namaz esnasında uygulanan hareketler son resimde açık bir şekilde gösterilmiştir. Ayrıca tüm namaz çeşitlerini tek bir başlıkta topladık. Bayram namazı, cenaze namazı, teravih namazı, 5 vakit namaz gibi tüm türevleri "Namaz Kılmayı Öğreniyorum" sayfamızda bulabilirsiniz.

 • Abdest aldıktan sonra, temiz bir yere geçilir, üstümüzde mutlaka temiz olmalıdır.
 • Namaz kılınacak yerde, önümüzde yada görüş alanımızda hayvan figürlü tablo, hayvan figürlü biblolar yada insan fotoğrafı olmamalıdır.
 • Kıble yönü önümüze alacak şekilde dönülür, ayaklar az açık tutulur. (Fig 1)
 • Namaza başlamadan önce niyet edilir. (Hangi namaz kılınıyorsa, o namaz için niyet edilir). Örneğin: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya"
 • Eller omuz hizasına kadar kaldırır, avuç içleri kıble istikametine doğru açılır ve Allahu Ekber diyerek tekbir getirilir. (Fig 2)
 • Tekbir aldıktan hemen sonra iki el beraber göğüs üstünde tutulur. Parmaklar açılmaz. Düz olarak sağ el, sol elin üzerine koyulur. (Fig 3)
 • Eller bağlandıktan sonra, gözler secde edilecek yerden ayrılmadan subhaneke duası okunur. Sonra besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur ve Amin denir. Peşinden bir sure okunur.
 • Sure okunduktan sonra "Allahü Ekber" diyerek rüku'ya eğilinir. Ayaklar az açık, baş sırt hizasına gelmeyecek kadar az eğik, dizler ile dirsekler hafif bükük ve gözler ayak uçlarına bakar. El parmak araları açılmaz ve dizler tutulmaz. Sadece eller dizin üzerine gelecek şekilde baldıra koyulur. Rükuda iken 3 defa "Subhane Rabbiye'l Azim" denir. (Fig 4)
 • Rüku'dan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh" denir, tam dik durunca "Rabbena Lekel Hamd" denir. (Fig 4a)
 • Ayakta kısa bir süre durduktan sonra "Allahü Ekber" diyerek secdeye gidilir. Baş 2 el arasında, alın ve burun yere değer ve el parmakları kıbleye doğru birleştirilir. Dirsekler yere değecek ve vücuda yapışık olacak. (Fig 5)
 • Ayakların üstü yere gelmiş şekilde ve her iki ayak sağa yatık şekilde duracak. Secdede iken üç defa "Subhane Rabbiyel a'lâ" denir. (Fig 5a)
 • Sonra, "Allahü Ekber" diyerek oturuşa geçilir. Ayaklarımız sağa çıkarılmış şekilde ayaklar üzerine değil yere oturulur. Avuçlar, dizin üzerine konur ve parmaklar serbest bırakılır. (Fig 6)
 • Kısa bir süre oturuşta durulduktan sonra tekrar secdeye gidilir. Secdede iken üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir. (Fig 7)
 • Sonra "Allahü Ekber" diyerek ayağa ikinci rekata kalkmış oluruz. (Fig 3)
 • İkinci rekatta, birinci rekattaki tarif edildiği gibi tamamlanır. (Fig 4, 4a, 5, 5a, 6 ve 7)
 • Fig 7 maddesinden sonra, oturuşta "Ettehıyyatü", "Allahümme Salli", "Allahümme Barik" ve "Rabbena" dualarını okunur. (Fig 8-8a)
 • Buradaki maddedeki ayrıntı şafi mezhebinde olanlar içindir, hanefi mezhebindeyseniz sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Oturuşta sağ işaret parmağını şekildeki gibi kaldırmaktadır. Bununla ilgili olarak İbni Ömer'in rivayet ettiği hadis şöyledir. "Hz. Muhammed (s.a.s) sağ elini sağ dizi üzerine koyup elli üç sayısı şeklinde parmaklarını yumdu ve işaret parmağı ile işarette bulundu." Bu hadisi Muslim rivayet etmiştir. Bu keyfiyetin elli üç olması bazı hesapçılara göredir. Çokları bu şekle 59 adını vermektedirler. Fakihler haberin lafzına dayanarak elli üç manasını tercih etmişler­dir. Bir başka hadis ise, Abdullah b. Zübeyr'in rivayet ettiği şu hadistir. "Hz. Muhammed (s.a.s) dua ettiği zaman parmağı ile işaret eder ve parmağını hareket ettirmezdi." Ahmed, Ebu Dâvud, Nesei ve İbni Mace rivayet etmişlerdir. (Fig 9)
 • Sonra başımız önce sağa çevrilmiş ve gözler omuza bakacak şekilde "Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilir, sonra sola çevrilmiş ve gözler omuza bakacak şekilde "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye tekrar selam verilerek namaz tamamlanır. (Fig 10-11)
 • Selamdan sonra "Allâhümme entesselamü ve min kes'selam tebarekte ya zel'celali vel'ikram" der.
bayanlar için namaz resimli anlatım
Abdest Nasıl Alınır?

Abdest Nasıl Alınır?

abdest alan insan

Abdest nasıl alınır öğreniyoruz. Bilenlerimiz için bilgimizi tazelemek için tekrar edelim. Neden abdest alırız? Çünkü abdest bir nevi hazırlıktır. İbadetleri yerine getirmek için abdestli olmak gerekir. Abdestsiz namaz kılınamayacağı gibi, Kur'an-ı Kerim'de okuyamayız. Abdest'e devam et ve güzel abdest al ki ömrün uzasın. Abdest sırasıyla aşağıdaki gibi alınır.

 • Önce besmele çekilir, besmele her şeyin başında mutlaka ilk kuraldır.
 • Sonra 3 kere eller yıkanır.
 • Sağ el ile ağıza 3 kez su verilir ve ağız yıkanır.
 • Sağ el ile burna 3 kez su vererek, sol elimiz ile sümkürülür.
 • Avuçlar birleştirilir ve bolca su alıp, yüze alından çene altına, şakaklara varıncaya kadar üç kez yüz yıkanır.
 • Sağ avuca su alınır ve dirseklere varıncaya kadar, sol el yardımıyla 3 kere yıkanır.
 • Sol avuca su alınır ve dirseklere varıncaya kadar, sağ el yardımıyla 3 kere yıkanır.
 • Her 2 kol dirseklere kadar yıkandıktan sonra, eller tekrar yıkanır ve başın dörtte biri mesh edilir. (Başın üst kısmına ıslak elle dokunulur)
 • Sağ ve sol elin serçe parmakları ile iki kulağın deliklerine su verirken, baş parmaklar ile kulakların arkası mesh edilir.
 • Ellerin dış yüzü ile ense bölgesi mesh edilir.
 • Sol elin küçük parmağı ile, sağ ayağın küçük parmağından başlayarak, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle, topuklarla birlikte, sağ ayak üç kez yıkanır.
 • Sol ayağı üç kez yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağı ile bu sefer baş parmaktan başlıyarak, küçük parmağa dogru, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle topuk ile birlikte yıkanır.
abdest nasıl alınır resimli anlatım

20 Aralık 2013 Cuma

İnşirah Suresi ve Faziletleri

İnşirah Suresi ve Faziletleri

inşirah suresi

Kim inşirah suresini, 5 vakit namazın ardından okusa ve bunu alışkanlık haline getirse, Cenab-ı Hak işlerinde ona kolaylık verir ve rızkını çoğaltır, sıkıntısını giderir, ummadığı yerden rızıklandırır, kazanç kapısı açar. İçi sıkılanlar, dargınlık ve bunalımdan şikayet edenler, selamete çıkmak istiyorlar ise, günde 70 defa bu sureyi okumaya devam etmelidir. Şüphesiz ki Allah, her şeyi hakkıyla bilen ve yarattıklarını takip edendir. İnşirah suresi ve mucizesi, mutluluğun şifresidir.

Bismillahirrahmânirrahîm.

 • Elem neşrah leke sadrak.
 • Ve vada'na 'anke vizrak.
 • Elleziy enkada zahrak.
 • Ve refa'na leke zikrak.
 • Feinne me'al'usri yüsra.
 • İnne me'al'usri yüsra.
 • Feiza ferağte fensab.
 • Ve ila rabbike ferğab.
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla,

 • Senin için bağrını açmadık mı?
 • İndirmedik mi senden o yükünü?
 • O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü? 
 • Senin şanını yüceltmedik mi?
 • Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
 • Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
 • O halde boş kaldığında yine kalk yorul! 
 • Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!
Said İbnu'l-Müseyyeb anlatıyor: "Ensardan biri ölmek üzere idi. Dedi ki: "Size bir hadis rivayet edeceğim. Bunu da sadece sevap ümidiyle yapacağım. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ı işittim, şöyle buyurmuştu: "Biriniz abdest alır ve abdestini güzel yapar sonra da namaza giderse, sağ adımını her atışta, bu adım sebebiyle Allah mutlaka ona bir sevap yazar; sol adımını attıkça da her seferinde mutlaka bir günahını döker. Öyleyse mescide yaklaşsın veya uzaklaşsın, mescide gelir ve cemaatle namazını kılarsa mağfirete mazhar olur. Mescide geldiğinde namazın birkaç rekâtı kılınmış; birkaç rekâtı kalmış ise yetiştiğini cemaatle kılıp, kaçırdıklarını da tamamlamışsa, keza mağfirete mazhar olur. Eğer mescide geldiğinde namazı kılınmış bulur ve tek başına tamamlarsa yine mağfirete mazhar olur." ~ Ebu Davud, Salat 51, (563).

9 Aralık 2013 Pazartesi

Celcelûtiye Duası ve Kasidenin Tercümesi

Celcelûtiye Duası ve Kasidenin Tercümesi

vav harfinin mucizesi ve hikmeti
Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz`e (a.s.m) dedi ki: "Ya Muhammed! Rabb`in sana selam ediyor ve selamın en mükerremini sana tahsis buyuruyor. Sana bu hediyeyi ihsan buyurdu."

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (a.s.m):
"Ey kardeşim Cebrail! Bu hediye nedir?" dedi.

Cebrail Aleyhisselam: "Bu hediye, içinde İsm-i Azam ile en kapsamlı kasem bulunan büyük duadır." diye cevap verdi.

Peygamber Efendimiz (a.s.m): "Ey kardeşim Cebrail! Bu duanın adı nedir? Keyfiyeti nasıldır?" diye sordu.

Cebrail Aleyhisselam dedi ki: "Ya Muhammed! Bu duanın adı Bedi`dir (Celcelutiye).
İçinde en yüksek kasem ve İsm-i Azam vardır. O İsm-i Azam ki:
 • Arş-ı Ala`nın kenarına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Allah`ın arşını taşıyan melekler bu arşı kaldıramazlardı!
 • Güneşin kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, güneşin ışığı ve nuru olmazdı!
 • Ay`ın kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, ay ışık veremezdi.
 • Cebrail Aleyhisselam`ın kanadına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Hazret-i Cebrail yer yüzüne inemez, semaya çıkamazdı!
 • Mikail Aleyhisselam`ın başına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı yağmurlar ve damlalar ona itaat etmezlerdi.
 • İsrafil Aleyhisselam`ın alnına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı sur üfleyemezdi.
 • Azrail Aleyhisselam`ın elinin üzerine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, mahlukatın canlarını alamazdı.
 • Yedi kat göklere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı gökler yükselemezdi.
 • Yedi kat yerlere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, yedi kat yerler, şimdi olduğu gibi sabit olmazdı! Bu ismi Adem Aleyhisselam okumuştur! (İmam-ı Gazali, Celcelutiye, s.561)"
Aşağıdaki videoyu başlattıktan sonra, duayı yukarıdan aşağı kolayca takip edebilirsiniz. Rabbim yapmış olduğunuz duaları kabul ve makbul eylesin.
Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kim evinden temizlenmiş olarak farz namaz için çıkarsa, onun ecri, tıpkı ihrama girmiş hacının ecri gibidir. Kim de kuşluk namazı için çıkar ve sırf bu maksadla yorulursa onun ücreti de umre yapanın ücreti gibidir. Namaz kıldıktan sonra araya lağv (dünyevi kelam) sokmadan kılınan ikinci namaz, İlliyyin denen cennetin yüce makamında yazılıdır." ~ Ebu Davud, Salat 49, (558).
bismillahirrahmanirrahim besmele yazilisi
 • Bede'tü bi bismillahi rûhî bihihtedet, İlâ keşfi esrârin bi bâtınihintavet.
 • Ve salleytü bissânî alâ hayri halkıhî, Muhammedin men zâhad dalâlete velğalet.
 • İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen, Bi âcin mâhûcin celcelûtin celcelet.
 • Seeltüke bi ismil muazzami kadruhû, Ve yessir ümûri yâ ilâhî bi salmehet.
 • Ve yâ hayyü yâ kayyûmü edûke râciyen, Bi âcin eyûcin celcelûtin helhelet.
 • Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın, Bi mıhrâşin mihrâşin bihin nâru uhmidet.
 • Bi âcin ehûcin yâ ilâhî mühevvicin, Ve yâ celcelûtin bil icâbeti helhelet.
 • Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihî, Bi kayyûmin kâmes sirru fîhi ve eşrakat.
 • Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihî, Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat.
 • Ve subbe alâ kalbî şeâbîbû rahmetin, Bi hıkmeti mevlânel kerîi fe entakat.
 • Ehâtat biyel envâru min külli cânibin, Ve heybetü mevlânel azıymi binâ alet.
 • Fe sübhânekellâhümme yâ hayra bâriin, Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beat.
 • Fe bellığnî kasdî ve külle meâribi, Bi hakkı hurûfin bil hicâi tecemmeat.
 • Bi sirri hurûfin ûdiat fî azıymetî, Bi nûri senâil ismi ver rûhi kad alet.
 • Efıd lî minel envâri feydate müşrıkın, Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytafet.
 • Elâ ve elbisennî heybeten ve celâleten, Ve küffe yedel a'dâi annî bi ğalmehet.
 • Elâ ve ahcübennî min adüvvin ve hâsidin, Bi hakkı şemâhın eşmehın sellemet semet.
 • Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın, Bi kuddûsin berkûtin bihiz zulmetüncelet.
 • Elâ vakdı yâ rabbâhü bin nûri hâcetî, Bi nûri eşmehın celyâ serîan kadinkadat.
 • Biyâhin ve yâyûhin nemûhin esâliyen, Ve yâ âliyen yessir ümûrî bi saysalet.
 • Ve emnahnî yâ zel celâli kerâmeten, Bi esrâri ılmin yâ haliymü bikencelet.
 • Ve hallısnî min külli hevlin ve şiddetin, Eyâ câbiral kalbil kesiyri minel habet.
 • Ve ahrisnî yâ zelcelâli bi kâfi kün, Bi nassı hakıymin kâtııs sırri esbelet.
 • Ve sellim bi bahrin ve a'tınî hayra berrihâ, Fe ente melâzi vel kürûbi bikencelet.
 • Ve subbe aleyyer rizka sabbete rahmetin, Fe ente racâül âlemiyne velev tağat.
 • Ve asmim ve ebkim sümme a'mi adüvvena, Ve ahrıshüm yâ zelcelâli bi havsemet.
 • Ve fi havsemin mea devsemin ve berâsemin, Tehassantü bil ismil azıymi minelğalet.
 • Ve a'tıf kulûbel âlemiyne bi esrihâ, Aleyye ve elbisennî kabûlen bi şelmehet.
 • Ve yessir ümûrana yâ ilâhî ve a'tınâ, Minel ızzi vel ulyâ bi şemhın ve eşhamet.
 • Ve esbil aleynes setra veşfi kulûbenâ, Fe ente şifâün lil kulûbi minel ğaset.
 • Ve bâriklenallâhümme fi cem'ı kesbinâ, Ve hulle ukûdel usri biyâyûhin irtehat.
 • Biyâhin ve yâyûhin ve yâ hayra bâzihın, Ve yâ men lenel erzâku min cûdihî nemet.
 • Neruddü bikel a'dâe min külli vichetin, Ve bil ismi termîhim minel bu'di bişşetet.
 • Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bi fadli men, İleyhi seat dabbül felâti ve kad şeket.
 • Fe ente racâi yâ ilahî ve seyyidî, Fe fülle lemîmel ceyşi in râme bî abet.
 • Ve küffe cemiyâl mudırrîne keydehüm, Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet.
 • Fe yâ hayra mes'ûlin ve ekrame men a'ta, Ve yâ hayra me'mûlin ilâ ümmetin halet.
 • Ekıd kevkebî bil ismi nûran ve behceten, Meded dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet.
 • Biâcin âhûcin celmehûcin celâletin, Celîlin celcelûtin cemâhin temehracet.
 • Bi ta'dâdi ebrûmin ve simrâzi ebramin, Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberreket.
 • Tükâdü sirâcün nûri sirran beyâneten, Tükâdü sirâcüs sürci sirran tenevverat.
 • Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın, Bi kuddûsi berkûtin bihin nâru uhmidet.
 • Biyâhin ve yâyûhin nümûhin esâliyen, Bi tamtâmin mihrâşin li nâril ıdâ semet.
 • Bi hâlin ehîlin şel'ın şel'ûbin şâliın, Tahiyyin tahûbin taytahûbin tayyattahet.
 • Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet, Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat.
 • Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet, Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat.
 • Ebâzîha beyzûhın ve zeymûhın ba'dehâ, Hamârûhı yeşrûhın bi şerhın teşemmehat.
 • Bi belhın ve simyânin ve bâzûhın ba'dehâ, Bi zeymûhın eşmûhın bihil kevnü ummirat.
 • Bi şelmehatin akbil düâi ve kün meıy, Ve kün lî minel a'dâi hasbî fe kad beğat.
 • Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ, Ve yâ aytalâ hatlür riyâhı tehalhalet.
 • Bikel havlü ves savlüs şedîdü li men etâ, Libâbi cenâbike veltecâ zulmetüncelet.
 • Bi tâha ve yâsîn ve tâsîn kün lenâ, Bi tâsim mîmin lis seâdetıkbelet.
 • Ve kâfin ve hâyâin ve aynin ve sâdihâ, Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet.
 • Bi hâmîme aynin sümme sînin ve kâfihâ, Hımâyetünâ minhel cibâlü tezelzelet.
 • Bi kâfin ve nûnin sümme hâmîmin ba'dehâ, Ve fî sûretid dühâni sirran kad uhkimet.
 • Bi elifin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ, Ve fî sûretil en'âmi ven nûri nüvvirat.
 • Ve elifin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ, Alevtü bi nûril ismi min külli mâ cenet.
 • Ve elifin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ, İlâ mecmeıl ervâhı ver rûhı kad alet.
 • Bi sirri havâmîmil kitâbi cemîıhâ, Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet.
 • Bi amme abese ven nâziâti ve târikın, Ve fî vessemâi zâtil bürûci ve zülzilet.
 • Bi hakkı tebâreke sümme nûnin ve sâilin, Ve fî sûretit tehmîzi veş şemsi küvvirat.
 • Ve bizzâriyâtiz zerri ven necmi iz hevâ, Ve bıkterabet liyel ümûru tekarrabet.
 • Ve fî süveril kur'âni hızben ve âyeten, Adede mâ karael kârî ve mâ kad tenezzelet.
 • Fe es'elüke yâ mevlâye fî fadlikellezî, Alâ külli mâ enzelte kütben tefaddalet.
 • Bi âhiyyen şerâhiyyen ezûnâyi sabvetin, Asbâvüsin âli şeddâye aksemtü bi taytağat.
 • Bi sirri büdûhın exhezetın betadin zehecin, Bivâhıl vehâ bil fethı ven nasri esreat.
 • Bi nûri feceşin mea sazhazin yâ seyyidî, Ve bil âyetil kübrâ eminnî minel fecet.
 • Bi hakkı fekacin mea mahmetin yâ ilâhena, Bi esmâikel husnâ ecirnî mineş şetet.
 • Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat, Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celet.
 • Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi sirrihâ, Tevessüle zî züllin bihin nasühtedet.
 • Hurûfün bi ma'nâhâ lehel fadlü şürrifet, Meden dehri vel eyyâmi yâ rabbinhanet.
 • Deavtüke yâ allâhü hakkan ve innenî, Tevesseltü bil âyâti cem'an bi mâ havet.
 • Fetilke hurûfün nûri fecma' havâssahâ, Ve hakkık meânîhâ bihil hayru tümmimet.
 • Vahdurnî avnen hadîmen müsehharan, Tuheymefyâîlü bihil kürbetüncelet.
 • Fe sehhır lî fîhâ hadîmen yütıy'uni, Bi fadli hurufi ümmil kitâbi ve mâ telet.
 • Ve es'elüke yâ mevlâye fismikellezî, Bihî izâ düıye cem'ul ümûri teyesserat.
 • İlâhi ferham da'fi vağfirlî zelleti, Bi mâ kad deatkel enbiyâü ve tevesselet.
 • Eyâ hâlikıy yâ seyyidî ıkdı hâcetî, İleyke ümûrî yâ ilâhî tesellemet.
 • Tevesseltü yâ rabbî ileyke bi ahmedâ, Ve esmâikel husnelletî hiye cümmiat.
 • Fe cüd va'fü vasfah yâ ilâhî bi tevbetin, Alâ abdikel miskîni min nazratin abet.
 • Ve veffıknî lil hayri ves sıdkı vettükâ, Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet.
 • Ve kün bî raûfen fî hayâti ve ba'de mâ, Emûtü ve elkâ zulmetel kabrin celet.
 • Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî, Ve sekkıl mevâzînî bi lutfike in eraddet.
 • Ve cevviznî haddes sırâtı mûhervilen, Vahminî min harri nârin ve mâ havet.
 • Ve sâmıhî min külli zenbin ceneytühû, Vağfir hatıy'atiyel ızâme ve in alet.
 • Fe hâzâ havâtimühünne men kad hassastühâ, Bi sirrin minel esrâri fil levhı ünzilet.
 • Selâsü ısıyyin suffifet ba'de hâtemin, Alâ ra'sihâ mislüs sihâmi tekavemmet.
 • Ve mîmün tamîsün ebteru sümme süllemü, Ve fi vasatihâ bil cerrateyni teşerbeket.
 • Ve erbeatün tühkil enâmile ba'dehâ, Tüşîru ilel hayrâti ver rızka cümmiat.
 • Ve hêün şekıykun sümme vâvün mükavvesün, Ke ünbûbi haccâmin mines sirri kad havet.
 • Ve evâhıruhâ mislül evâili hâtemün, Humâsiyyü erkânin bihis sirru kad havet.
 • Fe addilhü min ba'di aşrin selâseten, Ve lâ tekü fî ıhsâihâ mütevehhimet.
 • Selâsün minet tevrâti lâ şekke erbeu, Ve erbeun min incîli ıysebnü meryemet.
 • Ve hamsün minel kur'âni hünne temâmühâ, İlâ külli mahlûkın fesıyhın ve ebkemet.
 • Fe hâzâ ismüllâhi celle celâlühû, Ve esmâühû ındel beriyyeti kad samet.
 • Fe hâzâ ismüllâhi yâ kâriüntebih, Ve lâ tertedid teblî li rûhıke bil habet.
 • Fe hâzâ ismüllâhi yâ câhilu'tekıd, Ve iyyâke teşkük tetlüfür rûha ve elcetet.
 • Fe huz hâzihil esmâe hakkan ve ahfihâ, Fe fîha minel esrâri mâ lâ bihî levet.
 • Bihel ahdü vel mîsâku vel va'dü vel likâ, Ve bil miski vel kâfûri hakkan kadıhtemet.
 • Ve lâ tu'tı zel esmâi yevmen li câhilin, Ve lev kâne mea ünsâ le kânet bihî semet.
 • Fe in kâne hâmilühâ minel havfi hâriben, Fe akbil ve lâ tahşel mülûke bi mâ havet.
 • Fe in kâne masrûan minel cinni vâkıan, Fe hâmîme harfül ayni yâ sâhu kuttıat.
 • Fe tersimü min fevkıl cebîni hurûfehâ, Fe hâ hiye ismüllâhi cemiy'an tefaddalet.
 • Ve in kâne insânen yehâfü adüvvehû, Ve lâ tahşe min be'sil mülûki velev tağat.
 • Fe in kâne hâzel ismü fî mâli tâcirin, Fe emvâlühû bil hayri vel cûdi kad nemet.
 • Ve in künte hâmilehâ minel havfi hâriben, Fe akbil ve lâ tahşe fe te'men minel habet.
 • Fe yâ hâmilel ismillezî celle kadruhû, Tevekkâ bihî küllel ümûri tesellemet.
 • Fe kâtil ve lâ tahşe ve hârib ve lâ tehaf, Ve düs külle erdın bil vühûşi teammerat.
 • Fe lâ hayyetün tahşâ ve lâ akrabün terâ, Ve lâ esedün ye'ti ileyke bi hemhemet.
 • Ve lâ tahşe min seyfin ve lâ ta'ni hancerin, Ve lâ tahşe min rumhın ve lâ şerrin eshemet.
 • Cezâ men karae hâzâ şefâatü ahmedâ, Ve yuhşeru fil cennâti mea hûrin huffifet.
 • Va'lem bi ennel Mustafâ hayru mürselîn, Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakat.
 • Ve saddir bihî min câhihî külle hâcetin, Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat.
 • Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin, Alel mustafel muhtâri mâ nesmetün semet.
 • Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim, Ke addi nebâtil erdı ver riyhı mâ serat.
 • Ve salli salâten temleül erda ves semâe, Kevebli ğamâmin ma' ruûdin tecelcelet.
 • Fe yekfîke ennellâhe sallâ bi nefsihî, Ve emlâkehû sallet aleyhi ve sellemet.
 • Ve sellim aleyhi dâimen mütevessilen, Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat.
 • Ve sellim alel athâri min âli hâşimin, Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet.
 • Verda yâ ilâhî an ebî bekrin mea umera, Verda alâ osmâne mea hayderis sebet.
 • Kezal âlü vel ashâbü cem'an cemîuhüm, Meal evliyâi ves sâlihıyne ve mâ havet.
 • Mekâlü aliyyin vebni ammi muhammedin, Ve sirru ulûmin lil halâikı cümmiat.
Celcelutiye Kasidesi Tercümesi

Rahman ve Rahîm olan Allah adıyla...
 • Sırların hazinesi olan “Bismillah” ile başlarım. Onun ile o hazineyi keşfederim.
 • Ardından mahlûkatının en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı Hz. Muhammed(sav)’e salât getiririm.
 • İlahi! Kusursuz olan Allah, Ehad, Bedi ve Kadir isimlerini şefaatçi kılıp niyazla Senden istiyorum!
 • Kadri muazzam olan ismin hürmetine Senden niyaz ediyorum Ya ilahi, işlerimi kolaylaştır!
 • Ya Hayy, ya Kayyum! Allah, Ehad, Bedi ve Basıt isimlerini şefaatçi kılarak ve ümitle Sana yalvarıyorum.
 • Ey yaratma mertebelerinin en yükseğinde bulunan Allahım! Sabit, Cebbar isimlerinin hakkı, uyumaz sıfatın ve ateşleri söndüren Halim ismin hürmeti için!
 • Ey çabuk imdada koşan Rabbim! Allah, Ehad isimlerin ve dualara süratle cevap veren Bedi ismin hürmetine Sana yalvarıyorum.
 • Kayyum ismin hürmetine, kalbimi ondaki kirlerden temizleyerek ihya et! Ona Senin sırrın yerleşip ışık saçsın.
 • O sırrın nurunun parıltılarından üzerimde bir aydınlık bulunsun. Böylece yüzümde bir ışıltı zuhur edip parıldasın.
 • Kalbime rahmet sağanakları dökülsün de onu Kerim olan Mevla’mızın hikmet incileriyle dile getirsin.
 • Her yandan beni nurlar kuşatsın da büyük Mevla’mızın heybeti bizi kaplasın.
 • Sen her türlü noksandan münezzehsin, ey yaratma ve yoktan her an çoklukla var etme mertebesinin en yükseğinde bulunan ve ölüleri en kerimane tarzda dirilten Allahım.
 • Bir araya getirilmiş heca harflerinin hakkı için beni maksadıma ve her türlü ihtiyaçlarıma erdir.
 • Yüce ismi azamın ve Kuran’ın her tarafı kuşatan nuruyla irademe yerleştirilen harflerin sırrı hürmetine,
 • Nurlardan üzerime ışık saçacak bir feyiz akıt ve ism-i Hâkiminle kalbimin cansızlığını ihya eyle.
 • Ne olur ism-i cebbarınla bana bir heybet ve celal giydir ve düşmanlarımın ellerini benden çektir.
 • Kadri yüce, Selam, Aziz ve celil ism-i şeriflerinin hürmetine beni her türlü düşman ve hasetçiden koru.
 • Bunu, Celal, Rauf, Münezzeh, Kudüs ve kendisiyle karanlıkların dağıldığı Rahim isimlerinin nuruyla lütfet.
 • Ey Rabbim! O nur ile ihtiyaçlarımı gider. Selam ve Hayy ism-i şeriflerinle hacetimi süratle yerine getir. 
 • Ma’bud, Hu, Samed ve Şehid isimlerinin hürmetine ey Yüce! Kâfi isminle işlerimi kolaylaştır.
 • Ey Celal sahibi! Ve ey Halim! Senin yardımınla açılacak bir ilmin sırrıyla bana bir ikram lütfeyle!
 • Sırları kesin ve inkişaf etmiş Kuran-ı Hâkim’in nurani ve açık ifadeleriyle beni her türlü korku ve sıkıntıdan kurtar.
 • Ey Celal sahibi ve ey kırık gönülleri üzüntüden kurtarıp saran! “Kün=ol” fiilinin “Kaf”ı hürmetine beni koru!
 • Tehlikeler deryasında beni güvende kıl ve o deryadan en hayırlı bir selamet sahiline çıkmayı ihsan eyle. Sensin benim sığınağım ve sıkıntılar ancak Seninle ortadan kalkar.
 • Rahmet olan yağmurun sağanak hali gibi üzerime rızık yağdır. Her ne kadar günahta aşırı da gitseler âlemlerin ümidi yalnız sensin.
 • Ey Celal sahibi’ Basir ism-i şerifin hürmetine düşmanlarımızı sağır, dilsiz, kör ve konuşamaz eyle.
 • Âlim ve Gani isimlerinle beraber Sabur isminin de kal’asına sığınarak, yanlışlıktan korunurum.
 • Baştan başa bütün mahlûkatın gönüllerini bana lütfun ile çevir ve Fettah ism-i şerifinle bana makbuliyet elbisesini giydir.
 • Ya ilahi! Selam ism-i şerifin hürmetine işlerimizi kolaylaştır ve bize izzet ve yücelik ver.
 • Üzerimize af örtüsünü ger ve kalplerimize şifa ver. Kalpleri manevi hastalık kirlerinden temizleyip şifaya kavuşturan yalnız sensin.
 • Allahım! Hu ism-i şerifin hürmetine, bütün rızkımızda bize bereket ihsan eyle ve güçlük düğümlerini çöz de rahatlayalım.
 • Ey gerçek Mabud, Ya Hu ve Ya Hayre’l-halıkîn! Ve ey bizim için rızıklar Onun cömertliğinden coşup gelen.
 • Her yönden gelen düşmanı senin yardımınla defederiz. Sen de isminle onlara uzaktan atar ve onları dağıtırsın.
 • Ey Celal sahibi! Çöl kelerinin, yanına koşarak gelip şikayetini arz ettiği Zat(Hz. Muhammed)’in şanı hürmetine onları yüzüstü ve yardımsız terk et.
 • Ya ilahi! Benim ümidim ve seyidim yalnız sensin. Beni tahkir etmek isteyen ordunun düzenini dağıt.
 • Kesin yeminlerin ve muhtevaları hürmetine bütün zararlıların tuzaklarını benden defet.
 • Ey eski ümmetlerden beri kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, ihsanda bulunanların en kerimi ve ümit kapılarının en değerlisi.
 • Ey gizliliklere ilmiyle nüfuz eden Nur! İsminle, yıldızımı çağlar ve asırlar boyu nurlu kıl ve parlamaya devam ettir.
 • Nurun kandili gizli fakat açık bir biçimde tutuşturulur. Kandiller kandili gizli olarak nurlanır.
 • İzzet, azamet, celal ve Kibriya sahibi münezzeh ve mukaddes olan Zat-ı Rahim’in nuruyla küfrün ateşi söndürülür.
 • Ma’bud-u bilhak (el-ilah) Hu, Samed, Zu’l-Batş (düşmanlarını kıskıvrak yakalayan) Cebbar (hükmüne karşı konulmaz) ve Halim olan Zatın yardımıyla (o nur) düşmanlarının ateşini bastıracak.
 • Gerçek Ma’bud, Hak olan ve hakkı gerçekleştiren, Cemil, Vedud ve Mucib olan Zatın yardımıyla insanlara kendisini sevdirecektir.
 • Hak ism-i şerifin hürmetine duamı kabul buyur, benim yanımda ol, düşmanlarıma karşı bana kâfi gel, çünkü artık onlar çok ileri gittiler.
 • Ey Rab ve Rahman olan Allahım! Hiç şüphesiz sen Hak Ma’budsun! Ey kuvvetli mededkârım! Şiddetli fırtınalar peşi peşine kopmaktadır.
 • Kâfirlerden korunmak ve düşmana şiddetli hücum gerçekleştirmek ancak senin yardımınladır. Senin yüce kapına gelip sığınan kimsenin karanlığı dağılır.
 • Tâ Hâ, Yâ Sîn, Tâ Sîn (Neml) ve Tâ Sîn Mîm (Kasas ve Şuara) sureleri hürmetine bize yönelip gelen bir saadete ermek için bizim yardımcımız ol.
 • Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd (Meryem) ile bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter.
 • Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf (Şû Râ) suresi bizi koruyan sığınağımız olsun; onun karşısında dağlar bile sarsılır.
 • Kâf, Nûn ve Hâ Mîm sureleri hürmetine bu himayeyi gerçekleştir. Duhan suresinde de muhkem kılınmış bir sır vardır.
 • Elif Lâm ile başlayan sureler, Nisa suresi, Maide suresi, En’am suresi ve nurlu kılınmış Nur suresi hürmetine…
 • Elif Lâm Râ ile başlayan (Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim, Hicr) sureleri sırrı ve İsm-i A’zam’ın nuruyla, işlediğim her günahtan vazgeçerek yükseldim.
 • Elif Lam Mim Ra (Rad) suresiyle yüce olan ruhaniler ve melekler meclisine yükseldim.
 • Amme, Abese, Naziat, Tarik, Ve`s-Semai Zatilburuci ve Zilzal sureleri hürmetine.
 • Tebareke, Nun, Seele Sailün, Tehmiz (Hümeze), Ize`ş-Şemsu Kuvvirat sureleri hakkı için...
 • Zariyat, Necm ve Kamer sureleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın.
 • Hizb hizb, ayet ayet okuyucuların okudukları ve inmiş olanlar adedince Kur`an sureleri hakkı için.
 • Ey Mevla’m! Kendilerine kitap indirdiğin her peygambere ihsanda bulunan fazlını diliyorum.
 • O harfler Merih yıldızı gibi yüksek ve âlidir. Asa-yi Musa ismiyle karanlıklar dağılır.
 • Bunların sırrını kendime şefaatçi ederek Senden niyazda bulunuyorum. Bu, insanların kendisiyle doğru yolu bulduğu zillet ve tevazu sahibi birinin tevessülü gibi olsun.
 • Ey merhametli Rabbim! Bunlar öyle harflerdir ki, manaları sebebiyle çağlar ve zamanlar boyu üstünlük kendilerine bahşedilmiş ve yüceltilmişlerdir.
 • Ey Allahım! Gerçekten bütün ayetler ve ihtiva ettikleriyle Sana tevessülde bulunarak yalvardım.
 • İşte onlar, nur harfleridir. Onların hasiyet ve meziyetlerini (bende) topla, manalarını gerçekleştir. Her türlü hayır onlarla tamamlanır.
 • Bana itaat eden yardımcı bir hizmetçi gönder. Onunla sıkıntım ortadan kalksın.
 • Ümmü`l-Kitap olan Fatiha suresi ve arkasından gelen sureler hürmetine bu konuda bana itaat edecek bir hizmetçi musahhar kil.
 • Ey Mevla’m! Kendisiyle çağrıldığında bütün işlerin kolaylaştığı isminle (ism-I A`zam) Sana yalvarıyorum.
 • İlahi! Peygamberlerin Sana manen yaklaşmak için kendilerine şefaatçi kıldıkları kelimeler hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et. Günahlarımı bağışla.
 • Ey Yaratıcım ve Seyyidim (Efendim)! İhtiyacımı yerine getir! İşlerim sana havaledir.
 • Ya Rabbi! Hz. Muhammed (sav)`I ve burada cemedilen güzel isimlerini şefaatçi kılarak Senden niyaz ediyorum.
 • Ya ilahi! Günah ve yersiz bir bakışa varıncaya kadar bütün hatalarımdan tevbe etmeyi şu miskin kuluna lütfeyle ve hatasından geç!
 • Beni hayır, ihlâs ve takvaya muvaffak kil ve yüce toplulukla birlikte beni Firdevs cennetine sakin eyle.
 • Hayatımda ve ölüp kabrin karanlığına vardığımda bana merhametli ol ve böylece o karanlık nura açılsın.
 • Ya ilahi! Ne olur, Mahşerde amel sahifemi lütfunla ak eyle! Ve eğer hafif gelecek olursa sevap terazimi ağır getir.
 • Beni, keskin olan sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük Cehennem ateşinden ve içindekilerden koru.
 • İşlediğim her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük günahlarımı bağışla.
 • Ey kadri yüce ismi taşıyan! Bütün tehlikeli işlerden kurtuldun ve selamete erdin.
 • Savaş, korkma! Harbet, çekinme! Vahşi ve yırtıcı hayvanlarla dolu her yere gir!
 • Saldır, kaçma! Dilediğin düşmanla mücadele et! Dört yanını kuşatmış da olsa hiçbir kralın gücünden korkma!
 • Ne bir yılandan korkarsın, ne de bir akrep görürsün. Ne de bir aslan gürleyerek sana gelir.
 • Ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralamasından, ne bir mızraktan ve ne ortalığı almış kötülük ve tehlikeden korkma!
 • Bunu okuyanın mükâfatı Hz. Muhammed'in (a.s.m.) şefaatidir. Saf saf dizilmiş hurilerle birlikte Cennette toplanır.
 • Bil ki, Muhammed Mustafa (a.s.m.) en üstün Peygamberdir. Allah'ın yeryüzüne yayılmış kullarının en faziletlisidir.
 • Yüce şanından dolayı her dileğinin başında onu an, onu şefaatçi et ki zulüm ve tecavüzden kurtulasın.
 • Yâ İlâhî! Her gün, her an ve her rüzgâr estikçe o seçkin Mustafa'ya salât eyle.
 • O seçilmiş Muhammed'e (a.s.m.) ve bütün Âline yeryüzünün bitkileri ve kıyamete kadar esen rüzgâr adedince salât eyle!
 • Parıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan dökülen yağmurlar adedince ve yeri göğü dolduracak kadar salât eyle!
 • Bizzat Hz. Allah'ın ve meleklerinin ona salât ve selâm getirmesi (Onun büyüklüğünü göstermesi bakımından) sana yeter.
 • O halde sen de, yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe, sürekli olarak ve şefaatini dileyerek ona salât getir.
 • Âl-i Hâşim'den (Haşim Oğullarından) o paklara, hacılar Kâbeyi ziyaret edip onu selâmlamaları adedince selâm eyle!
 • Yâ İlâhî! Hz. Ebû Bekir ve Ömer'den, Hz. Osman ve sarsılmaz Haydar'dan da (Allah'ın Arslanı Hz. Ali'den) razı ol!
 • Aynı şekilde bütün Âl ve Ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tâbi herkesten razı ol!
 • Bu, Hz. Muhammed'in (a.s.m.) amcası oğlu Hz. Ali'nin sözleridir. Onda mahlûkat için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.

8 Nisan 2013 Pazartesi

Büyüden Nasıl Korunur?

Büyüden Nasıl Korunur?

Merhaba, bugün büyüden nasıl korunulur ve büyüden korunulacak dualar hakkında bazı bilgiler paylaşacağım. İnançlı bir müslümanın, günlük ibadetleri dışında her gün okuması gereken belirli dualar vardır. Ancak günümüzde öyle bela ve musibetlerle karşılıyoruz ki, bu belanın size hayır mı yoksa şer mi getireceği belirsizdir. İşte tam da bu noktada, yerde ve gökte bilindik bilinmedik tüm alemlerde bu 4 duanın kilidini aşabilecek bir güç olmadığını yüce Allah, peygamberimiz aracılığıyla tüm insanlara bildirmiştir. Değerli hocamız Cübbeli Ahmet Hocanın yani Ahmet Mahmut Ünlü'nün de doğruladığı ve zaten sahih hadislerle de gerçekliği belli olan bu 4 dua nimetinden faydalanalım. Böylece Allah'ın izniyle yakında ve uzakta bizler için kötü emeller peşinde olan her türlü varlıktan (insan olsun cin olsun) korunmuş olacağız inşallah. Ki bunu Allah tasdik ve tebliğ etmiş, yani tamamen inanç meselesi sevgili okurlarım... Şükürler olsun ki Allah'tan başka kimseye muhtaç değiliz, malı da sağlığı da veren o, verdiği gibi de alır kimse kendisine güvenmesin, Allah her şeyi hakkıyla bilen ve görendir. Ve unutmayın ki, Allah samimi kullarına furkan veriyor... Selam ve dua ile...

enfal suresi 29. ayet

Dua 1 :

Sahabeden Osman b. Affan (r.a.)’ın rivayetine göre Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bir kul her günün sabahında ve akşamında üç defa okumalıdır"

بِاسْمِ الِّٰهل الَّذ۪ي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ
السَّم۪يعُ الْعَل۪يمُ

Okunuşu : “Bismillâhillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fil-ardi velâ fis-semâi ve hüves-semî’ul-‘alîm.”

Anlamı : “Adı anıldığı zaman gerek yerde gerekse gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla! O, hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir, derse ona hiçbir şey zarar vermez, görülmedik kaza ve belâ ona isabet etmez.” (Ebû Davud, Edeb, 110; İbn Mâce, Dua, 14; Tirmizî, De’avât, 13)


Dua 2 :

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)

تَعَوَّذُوا بِالِّٰهل مِنْ جَهْدِ الْبَ ءٰالِوَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ
الْأَعْدَاءِ

“Belânın felaketinden, helâkın gelmesinden, kötü kazadan, düşmanların şamatasından Allah'a sığının”
(Buhârî, De’avât, 27; Ebû Davud, Salât, 367; Müslim, Zikr, 16; Nesâî, İstiâze, 34)
buyurmuş ve kendisi Allah’a şöyle sığınmıştır:

اَللّٰهُمَّ إِنّ۪ى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

Okunuşu : “Allâhümme innî e’ûzü bike minel-‘aczi vel-keseli vel-cübni vel-herami vel-buhli. Ve e’ûzü bike min ‘azâbil-kabri. Ve eûzü bike min fitneti’l-mahyâ ve’l-memâti.”

Anlamı : “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım.”
(Buhârî, De’avât 37; Tirmizî, De’avât, 71; Ebû Dâvud, Salât, 367)

اَللّٰهُمَّ إِنّ۪ى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ اْلاَخْ قَالِ

Okunuşu : “Allâhümme innî e’ûzü bike mine’ş-şikâkı ve’n-nifâkı ve sûil-ahlâkı.”

Anlamı : “Allah’ım! Ayrılıktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlâktan sana sığınırım.” (Ebû Dâvud, Salât, 367)

اَللّٰهُمَّ إِنّ۪ى أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وَالْهَدْمِ وَالْغَرَقِ وَالْحَرِيقِ

وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي
سَبِيلِكَ مُدَبِّرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا

Okunuşu :

“Allâhümme innî e’ûzü bike minet-teraddî vel-hedmi vel-ğarakı vel-harîkı.
Ve e’ûzü bike en yetehabbetaniyeş-şeytânü ‘ındelmevti.
Ve e’ûzü bike en emûte fî sebîlike müdebbiran.
Ve e’uzü bike en emûte ledî’ğan.”

Anlamı :

“Allah’ım! Yüksekten düşmekten, göçükten / göçük altında kalmaktan, boğulmaktan, yangından Sana sığınırım.
Allah’ım! Ölüm anında şeytana çarpılmaktan Sana sığınırım.
Allah’ım! Senin yolundan dönerek ölmekten Sana sığınırım.
Allah’ım! Yılan sokması ile ölmekten Sana sığınırım.”
(Nesâi, es-Sünenü’l-Kübrâ, İstiaze, 65, No:7972)

Her çeşit şerlerden, kötülüklerden, günahlardan, Allah’ın yasaklarından, cehennemden vs. Allah’a sığınmak,
O’nun korumasını talep etmektir.


Dua 3 :

Sahabeden Ebû’d-Derdâ (r.a.), Peygamberimiz (s.a.s.)’in şöyle dediğini rivayet etmiştir: Kim, şu duayı gündüzün başında okursa akşama kadar; akşamleyin okursa, sabaha kadar kendi başına, ehline ve malına bir musibet gelmez.

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبّ۪ي لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظي۪مِ مَا شَاءَ الٰهّلُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِالِّٰهل
الْعَلِيِّ الْعَظي۪مِ أَعْلَمُ أَنَّ الٰهّلَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدي۪رٌ وَأَنَّ الٰهّلَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عِلْمًا اَللّٰهُمَّ إِنّ۪ي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْس۪ي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ
آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبّ۪ي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ

Okunuşu : “Allâhümme! Ente Rabbî. Lâ ilâhe illâ ente. ‘Aleyke tevekkeltü ve ente Rabbül-‘arşil-‘azîm. Mâşâallahü kâne vemâ lem yeşe’ lem yekün. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-‘aliyyil-‘azîm. A’lemü ennallâhe ‘alâ külli şey’in kadîr. Ve enne’llâhe kad ehâta bi külli şey’in ‘ılmâ. Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min şerri nefsî ve min şerri külli dâbbetin, ente âhizün bi nâsiyetihâ. İnne Rabbî ‘alâ sıratın müstakîm.”

Anlamı : “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur. Sana güvendim ve Sen yüce Arş’ın sahibisin. Allah’ın dilediği olur, O’nun dilemediği de olmaz. Güç ve kuvvet sahibi ancak yüce ve ulu Allah’tır. Bilirim ki, Allah’ın her şeye gücü yeter. Ve Allah, her şeyi ilmi ile kuşatmıştır. Allah’ım! Nefsimin şerrinden ve senin yönetimin altındaki bütün canlıların şerrinden sana sığınırım. Şüphesiz Rabbim (yaptığı her işte) doğru yoldadır.”
(Taberânî, ed-Dua, No: 343, I, 129)


Dua 4 :

İbn Ömer (r.a.); Peygamberimiz (s.a.s.)’in, her türlü bela ve musibete karşı sabah-akşam şöyle dua etmeyi asla terk etmezdi, demiştir:

اَللّٰهُمَّ إِنّ۪ي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
اَللّٰهُمَّ إِنّ۪ي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دي۪ن۪ي وَدُنْيَايَ وَأَهْل۪ي وَمَال۪ي
اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَات۪ي وَآمِنْ رَوْعَات۪ي
اَللّٰهُمَّ احْفَظْن۪ي مِنْ بَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْف۪ي وَعَنْ يَم۪ين۪ي وَعَنْ شِمَال۪ي
وَمِنْ فَوْق۪ي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْت۪ي

Okunuşu : “Allâhümme innî es’elükel-‘âfiyete fiddünyâ vel-âhirati. Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fî dînî ve dünyâye ve ehlî ve mâlî. Allâhümmestür ‘avrâtî ve âmin rav’âtî. Allâhümme’hfaznî min beyni yedeyye ve min halfî ve ‘an yemînî ve an şimâlî ve min fevkî. Ve e’ûzü bi ‘azametike en üğtâle min tahtî.”

Anlamı : “Allah’ım! Senden dünya ve ahirette sağlık ve esenlik istiyorum. Allah’ım! Senden dinimde, dünyamda, ailemde ve malımda af ve afiyet istiyorum. Allah’ım! Eksiklerimi, kusurlarımı ve ayıplarımı ört, korku ve endişelerimi güvene ve huzura çevir. Allah’ım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gelebilecek her türlü bela ve musibete karşı) muhafaza eyle. Altımdan kahrına uğramaktan (depremden) senin azametine sığınırım.”
(Ebû Davud, Edeb, 110; İbn Mâce, Dua, 14)

Son olarak Fatiha, Felak, Nas ve İhlas surelerini de 3'er defa okuyoruz ve bitiriyoruz.

Büyü hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

24 Ağustos 2012 Cuma

Kerahat ve Namaz Vakitleri Nasıl Hesaplanır?

Kerahat ve Namaz Vakitleri Nasıl Hesaplanır?

Kaza namazlarına yeni başlayanlar için mükemmel rehber olacağını düşündüğüm bir namaz vakitleri nasıl hesaplanır vakit cetveli. Kafanızda soru işareti kalmayacak biçimde kaza ve nafile olarak her türlü namazlarınızı vakitlerinde kılabilirsiniz. Ramazan ayını geride bıraktığımız şu günlerde, manevi atmosferin devam etmesini isteyenler için ideal bir başlangıç olacaktır. Hangi vakitlerde namaz kılınmaz, namaz vakitleri arasında hangi namazlar kılınabilir, aşağıdaki cetvelimize bakarak namazlarınızı planlı bir şekilde kılmaya başlayabilirsiniz.

Aşağıda görüldüğü gibi dikkat edilmesi gereken en önemli konular;
 • Kerahat vakti ile güneşin doğuşu arasında kalan zamanda sabah namazının sünneti hariç hiçbir nafile namaz kılınmaz. Kaza namazı kılınır.
 • Güneşin doğuşundan sonraki 45 dakika içinde hiçbir namaz kılınmaz,
 • Öğle ezanı vaktinden önceki 30 dakika içinde hiçbir namaz kılınmaz,
 • İkindi namazından sonra nafile namaz kılınmaz. Kaza namazı kılınır.
 • Akşam ezanı vaktinden önceki 45 dakika içinde ikindinin farzı hariç hiçbir namaz kılınmaz.
 • Diğer vakitlerde kaza ve nafile olarak her türlü namaz kılınır.
namaz vakitleri nasıl hesaplanır