Cuma Namazı Nasıl Kılınır?

namaz nasıl kılınır

Cuma, müslümanın bayramıdır. Cuma namazını nasıl kılmalıyız detaylıca inceleyelim. Yüce Allah, Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmış ve bu günü boş geçirmemelerini bildirmiştir. Cuma namazı, farz namazlardan biridir. Cuma namazının şartlarını kendilerinde bulunan kişiler için 2 rekat Cuma namazı, Farz-ı ayn'dır. Cuma namazı, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma'nın farzı iki rekattır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de, namazdan önce imamın minbere çıkarak cemaate hutbe okumasıdır. Cuma günü istisnasız cuma namazına gidilmelidir. Her türlü iş ve alışveriş o süre zarfında bırakmalıdır.

Cuma namazı, aklı yerinde olan, buluğ çağına erişmiş, sağlık engeli bulunmayan, hür ve mukim erkek müslümanlar için farz olmuştur. Kadınlara, kölelere, yolculara ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar için ise cuma namazı farz değildir.

Cuma namazının şartları:

 • Mukim olacak. (seferi olmamak)
 • Erkek olacak. (kadınlar için farz değil)
 • Akıl ve baliğ olmak.
 • Sağlıklı olacak. (hasta olmayacak)
 • Hür olacak, hürriyeti kısıtlanmış olmayacak.
 • Mahpus olmamak. Düşmanın yakalama korkusu olmamak.
 • Gözleri görecek. (kör olmayacak)
 • Kendisi yürüyerek gidebilecek.
Cuma namazının kılınabilmesi için şartlar nelerdir?

 • Şehirde veya şehir kıyısında olmak. (Bugün muhtarı veya jandarması bulunan köyler şehir hükmündedir)
 • Devletin başında emir veya emrin görevlendirdiği bir kişinin bulunması.
 • Öğle vakti olması.
 • Öğle vaktinde hutbe okunması.
 • İmam hariç en az 3 kişilik cemaat olması (Hanefi mezhebinde 3, Maliki mezhebinde 12, Şafii mezhebinde ve Hanbeli mezhebinde 40 erkek gerekir)
 • Cami herkese açık olmalı, ibadet serbestliği olmalı.
cuma namazı nasıl kılınır

Cuma namazı vakti girdiği andan itibaren, müslüman kimse dünya işlerini bırakıp, ibadet ile meşgul olmalıdır. Çünkü cuma günü Allah katında en büyük gündür. (yevm'ül mezid'dir yani sevapların en çok olduğu gündür)

"Cuma namazı kılmak; köle, kadın, çocuk, hasta hariç, her müslüman için farzdır." (Ebu Davud, Hakim)

"Cuma namazı kılmayanın kalbi mühürlenir, gafil olur." (Müslim)

"Yâ Eyyühellezine âmenü izanûdiye lissâlati min yevmil Cum'ati fes'av ila zikrillâhi ve zerûl bey'a zâliküm hayrunleküm in küntüm tâ'lemûn." (Cuma, 9)

Anlamı: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma günü 16 rekat namaz kılınır.

 • 4 rekat ilk sünnet,
 • 2 rekat farz,
 • 4 rekat cuma sünneti,
 • 4 rekat Zuhri ahir (son öğle namazı),
 • 2 rekat vaktin son sünneti.
cuma namazı farz mıdır
Cuma'ya giden bir kimse neler görür, neler yapar?

Öğle vaktinde ezan okunur. Cuma namazının sünnetine niyet edilerek, 4 rekat öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk sünnet kılındıktan ve imam minbere çıkıp oturduktan sonra, müezzin cami içinde ikinci ezanı okur, yani kamet getirilir. İmam ve cemaat, içinden ezan duasını okurlar.

Ezan duası

 • Allahumme Rabbe hazihi'd-da'veti't-tamme.
 • Vesselatil kâimeti.
 • Ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîah.
 • Vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü'l-mîâd.
Ezan duasının anlamı

 • Ey şu tam da'vetin ve vakti gelen namazın sahibi olan Rabbim!
 • Muhammed aleyhisselâma şefâat vesîlesini ve üstünlüğünü ver.
 • Ve onu kendisine va'detdiğin makam-ı mahmûd'a ulaştır"

Daha sonra imam hutbeyi okumaya başlayınca, cemaatin namaz kılması ve konuşması caiz değildir.

cuma namazı nerede kılınır

İmam hutbeyi bitirir ve cemaat eşliğinde cuma namazı farzı niyeti ile 2 rekat namaz kıldırır. Cuma namazının farzı diğer iki rekatlı farzlar gibi kılınır. Örneğin sabah namazı farzı gibi.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, dört rekatlık son sünneti kılınır. Örneği öğle namazının ilk dört rekatlık sünneti gibi.

Farzdan sonra, "Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet ederek, öğle namazının farzı gibi zuhr-i ahir namazı kılınır. Öğle namazının farzı gibi aynen namaz kılınır. Burada sadece niyet farklıdır.

Öğle vaktinin sünneti niyetiyle, 2 rekat sünnet namazı kılınarak tesbih ve dua kısmına geçilir ve cuma namazı kılınmış olur.

0/Konu hakkında ne düşünüyorsun?

Daha yeni Daha eski